Cãi lời bố mẹ cố kết hôn có bị coi là vi phạm pháp luật?

Chủ đề   RSS   
 • #537958 31/01/2020

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Cãi lời bố mẹ cố kết hôn có bị coi là vi phạm pháp luật?

  Bố mẹ tôi nhất định không cho tôi kết hôn với cô ấy, dù chúng tôi đã đủ tuổi kết hôn, không thuộc trường hợp bị cấm kết hôn với nhau. Tôi có thể tự đăng ký kết hôn, không cần lễ cưới, không cần sự đồng ý của hai bên gia đình không?

   

   
  2101 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #538013   31/01/2020

  buiquangbinh071214
  buiquangbinh071214
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (399)
  Số điểm: 4689
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 77 lần


  Căn cứ Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
   
  - Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
   
  - Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
   
  - Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
   
  - Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này. Cụ thể cấm:
   
  + Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
   
  + Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
   
  + Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
   
  + Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
   
  => Như vậy, về nguyên tắc thì nam nữ muốn kết hôn với nhau trên tinh thần tự nguyện, cha mẹ không có quyền can thiệp. Việc đăng ký kết hôn sẽ thực hiện tại UBND và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công nhận. Còn về tổ chức đám cưới chỉ là hình thức không phải là căn cứ để công nhận vợ chồng về mặt pháp lý.
   
  Báo quản trị |  
 • #538024   31/01/2020

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

  - Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn. Như vậy, trước hết có thể khẳng định việc kết hôn là quyền của mỗi cá nhân.

  Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn cụ thể như sau:

  - Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn như kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;... thì có quyền tự mình quyết định việc đăng kết hôn mà không phụ thuộc vào sự đồng ý hay không đồng ý của gia đình.

  Mặt khác căn cứ Khoản 2 điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định hành vi "cản trở kết hôn" là một trong những hành vi bị pháp luật cấm.

  Khoản 10 điều 3 Luật Hôn nhân cũng quy định: "Cản trở kết hôn, ly hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ".

  Theo những quy định trên, việc anh/chị kết hôn là quyền được pháp luật công nhận. Nếu bố mẹ anh/chị cản trở việc kết hôn hợp pháp của anh/chị là họ đã vi phạm pháp luật.
   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #538091   31/01/2020

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:
   
  - Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn. Như vậy, trước hết có thể khẳng định việc kết hôn là quyền của mỗi cá nhân.
   
  Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn cụ thể như sau:
   
  - Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn như kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;... thì có quyền tự mình quyết định việc đăng kết hôn mà không phụ thuộc vào sự đồng ý hay không đồng ý của gia đình.
   
  Mặt khác căn cứ Khoản 2 điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định hành vi "cản trở kết hôn" là một trong những hành vi bị pháp luật cấm.
   
  Khoản 10 điều 3 Luật Hôn nhân cũng quy định: "Cản trở kết hôn, ly hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ".
   
  Theo những quy định trên, việc bạn kết hôn là quyền được pháp luật công nhận. Nếu bố mẹ bạn cản trở việc kết hôn hợp pháp của bạn là họ đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bạn cần khéo léo vận động gia đình hai bên, để trọn tình, vẹn lý.
   
  Báo quản trị |  
 • #538174   31/01/2020

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 110 lần


  Tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định cản trở kết hôn là một trong những hành vi bị cấm khi hai bên đã đủ điều kiện đăng ký kết hôn.

  => Vì vậy mà cha mẹ bạn không có quyền cấm đoán các bạn đăng ký kết hôn với nhau.

  Như thế nào là đủ điều kiện kết hôn, bạn tham khảo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn, cụ thể như sau:

  Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
   
  a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
   
  b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
   
  c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
   
  d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này. Cụ thể:
   
  - Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
   
  - Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
   
  - Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
   
  - Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
   
  Nếu thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì bạn và bạn gái có thể đăng ký kết hôn, viêc đăng ký kết hôn có thể xác lập quan hệ hôn nhân, còn việc bạn tổ chức đám cưới chỉ là phong tục, chỉ là hình thức, pháp luật không quy định bắt buộc pải tổ chức lễ cưới thì mới công nhận quan hệ hôn nhân giữa hai bạn.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #538219   31/01/2020

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1917)
  Số điểm: 12635
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Theo quan điểm của mình thì vấn đề trên không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, theo Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì không có điều kiện kết hôn nào về việc bố mẹ phải đồng ý. Do đó, khi đáp ứng các điều kiện được liệt kê thì hai bên có thể tiến hành đăng ký kết hôn nhằm hợp pháp hóa mối quan hệ của cả hai.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #538231   31/01/2020

  Miễn là đủ tuổi và thỏa các điều kiện theo quy định là các bạn có thể đi đăng ký kết hôn để hợp pháp hóa mối quan hệ vợ chồng. Không có quy định nào về vấn đề cãi lời bố mẹ cố kết hôn mà bị xử phạt. Tuy nhiên khi bố mẹ đưa ra ý kiến thì bạn cũng có thể xem như lời khuyên, lời góp ý mà nhìn nhận về vấn đề kết hôn vì bố mẹ nào cũng thương con và muốn con mình được tốt nhất. 

   
  Báo quản trị |  
 • #550158   28/06/2020

  ledinhthien
  ledinhthien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2020
  Tổng số bài viết (191)
  Số điểm: 1000
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 5 lần


  Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

  Cấm các hành vi sau đây:

  "a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

  b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

  c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

  d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

  đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

  e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

  g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

  h) Bạo lực gia đình;

  i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi."

  Nên hành vi ngăn cản của ba mẹ đang cản trở kết hôn mới bị cấm và vi phạm pháp luật. Còn bạn thì nếu đủ điều kiện kết hôn và không thuộc trường hợp bị cấm như trên thì không sao hết..

   
  Báo quản trị |  
 • #550170   28/06/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Miễn là 2 bạn đảm bảo điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì được đăng ký kết hôn: đủ tuổi kết hôn (nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi), 2 bên hoàn toàn tự nguyện (xuất phát từ ý chí mà không bị ai ép buộc), không bị mất năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp cấm kết hôn.
   
  Khi 2 bạn đã đăng ký kết hôn thì quan hệ hôn nhân được xác lập kể từ ngày đăng ký. Việc tổ chức lễ cưới chỉ là 1 hình thức, nghi lễ theo truyền thống thôi. Đã đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật thì đã phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa 2 vợ chồng rồi.
   
  Báo quản trị |  
 • #550171   28/06/2020

  hosyhieu20
  hosyhieu20
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2020
  Tổng số bài viết (210)
  Số điểm: 1710
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Chuyện kết hôn là chuyện giữa 2 người và cha mẹ không có thiệp vào, đó là theo lý thuyết. Mặc dù pháp luật tông trọng quyền tự do kết hôn tuy nhiên thực tế nếu gia đình có ngăn cấm thì bạn cũng nên cân nhắc lại. Nên có biện pháp để thuyết phục gia đình để khôn bên nào bị mất lòng. Chứ mình nghĩ là không nên từ bỏ gia đình để tạo lập một gia đình mới mà bạn không biết tương lai của nó như thế nào.

   
  Báo quản trị |  
 • #550909   30/06/2020

  Hôn nhân theo quy định của pháp luật hiện hành là dựa trên sự tự nguyện của hai bên và nếu bạn không thuộc các trường hợp bị cấm kết hôn thì việc bố mẹ có đồng ý hay không hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc có vi phạm pháp luật.

   
  Báo quản trị |