Cách xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #502377 15/09/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1422)
  Số điểm: 11968
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Cách xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

  Câu hỏi: Cách xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng?

  Câu trả lời:

  Đơn giá nhân công xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 4 của Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành:

  "Điều 4. Xác định đơn giá nhân công

  Đơn giá nhân công của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng được xác định theo công thức sau:

  Trong đó:

  - GNC: đơn giá nhân công tính cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng.

  - LNC: mức lương cơ sở đầu vào theo tháng để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Mức lương cơ sở đầu vào công bố tại Bảng số 1 Phụ lục số 1 của Thông tư này để tham khảo.

  - HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng công bố tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

  - t: 26 ngày làm việc trong tháng".

  Lưu ý: Mức lương cơ sở đầu vào theo tháng để xác định đơn giá nhân công được xác định theo Bảng số 1 Phụ lục số 1 của Thông tư này. Trong đó địa bàn áp dụng mức lương cơ sở đầu vào của các vùng I, II, III và IV theo quy định phân vùng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

   
  912 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận