Cách xác định đơn giá nhân công

Chủ đề   RSS   
 • #503303 27/09/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Cách xác định đơn giá nhân công

  Hiện tại, không có quy định chung về việc xác định giá nhân công trong hoạt động của DN, ở đây việc định giá nhân công như thế nào là tùy thuộc vào NSDLĐ - căn cứ vào định mức, yêu cầu, mức độ phức tạp của công việc.

  Còn riêng đối với hoạt động xây dựng thì sẽ xác định theo Điều 4 Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành:

  "Điều 4. Xác định đơn giá nhân công

  Đơn giá nhân công của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng được xác định theo công thức sau:

  GNC = LNC x HCB / t

  Trong đó:

  - GNC: đơn giá nhân công tính cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng.

  - LNC: mức lương cơ sở đầu vào theo tháng để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Mức lương cơ sở đầu vào công bố tại Bảng số 1 Phụ lục số 1 của Thông tư này để tham khảo.

  - HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng công bố tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

  - t: 26 ngày làm việc trong tháng."

   
  1381 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận