Cách tính tiền lương một giờ dạy thêm

Chủ đề   RSS   
 • #554681 11/08/2020

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  Cách tính tiền lương một giờ dạy thêm

  Ông Thái Huy (Kon Tum) đang làm giáo viên tăng cường tại vùng đặc biệt khó khăn. Trong năm học 2019 - 2020, ông dạy thêm giờ 50 tiết. Ông Huy hỏi, 50 tiết thêm giờ được tính như thế nào?

  Ông Huy đang được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì 2 phụ cấp này có được cộng vào để tính tiền dạy thêm giờ không?

  Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

  Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: “Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: Mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)”.

  Tiền lương của 1 giờ dạy thêm được tính cụ thể như sau:

  Tiền lương 1 giờ dạy = (Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học/Định mức giờ dạy trên năm) x (Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)/52 tuần)

  Ông Thái Huy đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tính trả lương dạy thêm giờ (bao gồm cả mức phụ cấp ưu đãi nghề), nhưng không bao gồm phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Tuy nhiên, việc thanh toán dạy thêm giờ phải thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC: “Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

  Theo Cổng thông điện tử Chính phủ

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  765 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận