Cách tính thuế thu nhập khi có nhiều nguồn thu nhập

Chủ đề   RSS   
 • #558692 27/09/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Cách tính thuế thu nhập khi có nhiều nguồn thu nhập

  Theo quy định tại Điểm b.1 Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

  Như vậy, nếu NLĐ đã ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên thì sẽ được khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp có giao kết hợp đồng tại nhiều nơi.

  Hiện tại pháp luật chỉ quy định trường hợp khấu trừ thuế 10% khi NLĐ không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

  Đối với vấn đề giảm trừ gia cảnh thì tại điểm c.1.1 Khoản 1 Điều 9 quy định Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế khi có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

  Như vậy, khi người NLĐ có thu nhập ở nhiều nơi thì chỉ chọn 01 nơi tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

  Từ quy trên có thể thấy, nếu NLĐ tại công ty làm việc tại 02 nơi, mỗi nơi đều ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì tiền lương sẽ khấu trừ thuế theo lũy tiến từng phần, nếu NLĐ đã chọn công ty kia giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì công ty còn lại sẽ không được giảm trừ gia cảnh cho NLĐ này nữa.

   

   
  2347 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558844   28/09/2020

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (708)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 110 lần


  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân có nhiều nguồn thu nhập:
   
  Theo Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02/3/2016 của Tổng cục thuế.
   
  - Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền.
   
  - Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2015 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.
   
   
  Báo quản trị |