Cách tính phụ cấp, chế độ BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Chủ đề   RSS   
 • #548832 10/06/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 597 lần


  Cách tính phụ cấp, chế độ BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

  Cách tính phụ cấp, các chế độ BHXH đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

  Tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hướng dẫn những vấn đề về phụ cấp, khoán kinh phí và bảo hiểm đối với đối tượng là cán bộ không chuyên trách cấp xã như sau:

  Về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn:

  - Loại 1 tối đa 14 người.

  - Loại 2 tối đa 12 người.

  - Loại 3 tối đa 10 người”

  Về phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

  Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

  - Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

  - Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

  - Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

  Căn cứ vào quỹ phụ cấp nêu trên và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

  - Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định 34;

  - Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

  - Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

  Về chế độ BHXH:

  Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 7, Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

  Tại Khoản 1 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng => mỗi tháng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phải đóng 119.200 đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  Như vậy, mặc dù người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chỉ đóng hằng tháng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất và được hưởng 2 chế độ này.

   
  8304 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  thoangnet (11/06/2020) admin (11/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận