Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2020

Chủ đề   RSS   
 • #543350 10/04/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 747 lần


  Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2020

   

  Đây là nội dung đang được dự thảo Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

  Theo đó, Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 1 dự thảo Thông tư áp dụng các công thức sau:

  *Công thức tính lương:

  (Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020)

  = (Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng) x (Hệ số lương hiện hưởng).

  *Công thức tính phụ cấp:

  - Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

  (Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020)

  = (Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng) x (Hệ số phụ cấp hiện hưởng).

  - Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

  (Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020)

  = [(Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) + (Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 (nếu có)) + (Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 (nếu có))] x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).

  - Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

  * Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

  (Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020)

  = (Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng) x (Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)).

  Thông tư này thay thế Thông tư 04/2019/TT-BNV

  Xem chi tiết dự thảo: TẠI ĐÂY

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 10/04/2020 09:41:05 SA
   
  12231 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận