Cách khắc phục sai sót trong danh sách cử tri trưng cầu ý dân

Chủ đề   RSS   
 • #586995 30/06/2022

  maibng

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:27/06/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Cách khắc phục sai sót trong danh sách cử tri trưng cầu ý dân

  Trường hợp phát hiện có sai sót trong danh sách cử tri có quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân thì phải khiếu nại đến cơ quan lập danh sách cử tri theo quy định tại Điều 28 Luật Trưng cầu ý dân 2015 như sau:

  "Điều 28. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri

  Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính."

  Theo đó, cơ quan lập danh sách cử tri có trách nhiệm giải quyết cho công dân phát hiện sai sót trong danh sách cử tri trưng cầu ý dân có sai sót trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý về kết quả giải quyết, có thể khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

   

   
  105 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587062   30/06/2022

  Cách khắc phục sai sót trong danh sách cử tri trưng cầu ý dân

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích của bạn. Danh sách cử tri có thể hiểu là danh sách đăng ký của công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ điều kiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Như vậy đây là một trong những quyền quan trọng của công dân Việt Nam để thể hiện được quyền làm chủ của mình. Vì vậy việc giải quyết khiếu nại trong việc lập danh sách cử tri là điều cần thiết để bảo đảm hoạt động bầu cử được diễn ra một cách minh bạch và công khai.
   
  Báo quản trị |