CÁCH HỌC VÀ LÀM BÀI THI MÔN LUẬT NGÂN HÀNG

Chủ đề   RSS   
 • #447670 23/02/2017

  tvthuong96

  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 1853
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 52 lần


  CÁCH HỌC VÀ LÀM BÀI THI MÔN LUẬT NGÂN HÀNG

  CÁCH HỌC VÀ LÀM BÀI THI MÔN LUẬT NGÂN HÀNG  ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO

  I.    LUẬT NGÂN HÀNG LÀ GÌ?

  - Luật ngân hàng là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh và quy định về địa vị pháp lý của ngân hàng trung ương và của các tổ chức tín dụng; các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước và các quan hệ giao dịch có liên quan đến hoạt động lưu thông tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, các hoạt động ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng của các tổ chức tín dụng và những chủ thể khác trong lĩnh vực ngân hàng và thị trường tiền tệ.

  - Giúp sinh viên nắm bắt những kiến thức lý luận về lĩnh vực ngân hàng cũng như các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ, các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng. Trên cở sở những kiến thức được lĩnh hội, sinh viên sẽ vận dụng để giải quyết các công việc như phụ trách lĩnh vực pháp chế tại các tổ chức tín dụng, tư vấn pháp lý đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

  II.   LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC LUẠT NGÂN HÀNG CHO HIỆU QUẢ

  -  Nắm vững kiến thức cơ bản của luật ngân hàng gồm:

  + Lược sử hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng trên thế giới và Việt nam.  Khái niệm Luật Ngân hàng, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Ngân hàng.  Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật Ngân hàng.

  + Quy định pháp luật về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt nam, xác định địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt nam trong Bộ máy nhà nước.  Vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt nam.

  + Quy định của pháp luật về ngoại hối và quản lý ngoại hối. Hệ thống các tổ chức tín dụng, quy định của pháp luật về thành lập, giải thể, phá sản các tổ chức tín dụng. Chế độ pháp lý về hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng. Các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tín dụng ngân hàng.

  +Quy định của pháp luật về các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng

  -      Học đôi – học nhóm

  + Nhiều bạn thích học một mình, thích tự lầm nhẩm mà không cần ai hết. Nhưng đối với ngành luật cách học đó thực sự không khoa học. Hãy chọn cho một mình một nhóm học. Hoặc ít nhất là một bạn học để có thể trao đổi qua lại với nhau.

  + Không có gì quý giá hơn trước một môn vấn đáp bạn được tập duyệt trước với bạn nhóm của mình.

  -      Hiểu, liên tưởng, kết hợp tình huống

  + Hãy nắm vững những quy tắc này: Bạn chỉ có thể học thuộc khi bạn hiểu. Nếu không hiểu, bạn học thuộc đấy, nhưng rồi cũng quên ngay.

  + Khi bạn đã hiểu thì liên tưởng ngay một tình huống nào đó trong thực tế. Và hãy đặt ví dụ cho bài học đó

  + Nếu có thể bạn hãy tự đặt những câu hỏi ngược lại những vấn đề mình đang học và tự trả lời.

  III.            CÁC VĂN BẢN THAM KHẢO

  Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  Bộ luật dân sự 2015:  quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

  Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

  Luật các công cụ chuyển nhượng 2005  điều chỉnh các quan hệ công cụ chuyển nhượng trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện. Công cụ chuyển nhượng quy định trong Luật này gồm hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác, trừ công cụ nợ dài hạn được tổ chức phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường

  Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh ngoại hối 2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối:

  Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm quy định trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tài sản (sau đây gọi chung là đăng ký giao dịch bảo đảm); tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm

  - Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.  quy định về tổ chức và hoạt động của các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

  -      Giáo trình Luật Ngân hàng- Đại học Luật TPHCM,...

  IV.  PHƯƠNG PHÁP LÀ BÀI THI HIỆU QUẢ

  -      Đề thi thường có 3 câu, một câu là về nhận định đúng sai giải thích, một câu lý thuyết còn câu còn lại là bài tập tình huống. Mặc dù là 3 câu hỏi khác nhau nhưng về bản chất thì hoàn toàn giống nhau khi đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức cơ bản vững và biết cách khai thác tài liệu hiệu quả

  Đối với câu hỏi nhận định: Tập trung chú ý vào những nội dung liên quan đến đối chiếu giữa pháp luật Việt Nam; Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Đặc trưng và hiệu lực pháp luật theo lãnh thổ

  + Như vậy, cần phải  xác định phạm vi của câu nhận định để có thể biết nó là đúng hoặc sai rồi căn cứ vào các văn bản để đối chiếu và nêu cơ sở pháp lý, giải thích nó kĩ càng.

  +  Nêu quy định của pháp luật liên quan tới vấn đề này để câu trả lời có cơ sở pháp lý (Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 28 về...quy định trong Luật Đất đai thì...) nên trích dẫn ngắn gọn, tránh chép điều luật.

  + Phân tích ngắn gọn khẳng định trong bài đưa ra là ĐÚng hay Sai so với quy định pháp luật mà ta nêu ở Đoạn 1.

  + Dành thời gian nêu lý do vì sao pháp luật lại quy định như vậy (khoảng 3 dòng) để thể hiện kiến thức khá sâu của người viết

  + Đối với bài tập: Với câu hỏi bài tập thì cũng chủ yếu là đưa ra tình huống và nêu quan điểm cá nhân để giải quyết một vụ việc nào đó. Thường thì đây giống như một câu hỏi mang tính chất hiểu bài để áp dụng vào thực tế. Hãy trình bày câu trả lời của bạn thật đơn giản, thành những câu thật vắn tắt. Gói gọn được càng nhiều ý trong một câu văn sẽ tốt hơn là viết cả một bài dài.

  + Đối với câu hỏi lý thuyết thì chủ yếu xem các bạn có hiểu bài hay không. Cho nên câu này thường rơi vào câu hỏi giải thích một vấn đề gì đó. Cho nên trong lúc ôn tập các bạn cần đọc kĩ giáo trình và biết cách phân tích luật tốt.  Để xâu chuỗi lại kiến thức đơn giản mà khái quát được những gì đã học thì mình khuyên bạn nên dẹp quyển giáo trình sang một bên và mở văn bản luật ra trước, hoặc nếu bạn nào chịu khó ghi chép thì sử dụng vở ghi cũng rất hữu ích. Giáo trình rất dày, đừng bê giáo trình ra ngồi tụng vô ích trong khi bạn có thể có điểm như ý nếu thực sự hiểu quy định trong văn bản luật.

  V.  ĐỀ THI MẪU

  Phần 1: Nhận định Đúng – Sai. Giải thích ngắn gọn:

  1.      Trong hoạt động ngân hàng, các ngân hàng không bao giờ có sự giúp đỡ, hỗ trợ vốn lẫn nhau

  -      Sai. Vì hoạt động ngân hàng được xây dựng và tồn tại rất nhiều từ lòng tin của người dân vào hệ thống ngân hàng Vì tin tưởng người dân mới gửi tiền vào các ngân hàng và ngân hàng sử dụng tiền huy động được để cấp tín dụng Do vậy, khi cần thiết, các ngân hàng cần hỗ trợ nhau để đảm bảo khả năng thanh toán, củng cố lòng tin của người gửi tiền vào trong hệ thống ngân hàng, đảm bảo cho sự phát triển ổn định của hệ thống ngân hàng(

  Phần 2: Câu hỏi lý thuyết

  1.      Hãy chứng minh Ngân hàng nhà nước là ngân hàng của các ngân hàng.

  -      Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 Luật NHNN thì “Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam là ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. NHNN sẽ cho các tổ chức tín dụng (TCTD) vay vốn theo hình thức tái cấp vốn hoặc cho vay trong trường hợp đặc biệt (0,5 điểm) theo qui định tại Điều 24 Luật NHNN và điều 151 Luật các TCTD

  -      Nêu rõ thêm việc cấp tín dụng theo điều 24 Luật NHNN

  Phần 3: Bài tập tình huống

  Công ty cổ phần (CTCP) Tân Thành xây dựng nhà xưởng tại Bình Tân, Tp.HCM. Tuy nhiên do thiếu vốn để xây dựng, công ty Tân Thành đã nộp đơn xin vay 20 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Nga Úc. Ngân hàng thương mại Nga Úc đã yêu cầu CTCP Tân Thành cần có tài sản đảm bảo cho khoản vay nói trên. CTCP Tân Đại Thành đã nhờ ông Hoàng, là cổ đông đang nắm giữ 5% cổ phần của NHTMCP Nga Úc dùng quyền sở hữu 10 ha đất tại Hóc Môn, Tp.HCM làm tài sản đảm bảo cho khoản vay nêu trên.

  a. Việc ông Hoàng dùng quyền sử dụng lô đất 10 ha tại Hóc Môn, Tp.HCM đảm bảo cho khoản vay nêu trên là đúng hay sai theo qui định của pháp luật? Tại sao?

  b. Giao dịch bảo đảm trên có cần phải đăng ký giao dịch bảo đảm không? Việc đăng ký giao dịch đảm bảo này sẽ đem lại cho ngân hàng Nga Úc quyền và lợi ích gì?

  c. Giả sử, ông Hoàng muốn vay vốn tại Ngân hàng Nga Úc và dùng cổ phiếu của Ngân hàng Nga Úc làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của mình được hay không? Tại sao?

  Trả lời:

  a. Việc làm của ông Hoàng là đúng ). Vì tài sản này thỏa mãn các điều kiện: tài sản có thật, tài sản thuộc sở hữu của ông Toàn, tài sản không bị hạn chế chuyển nhượng .Ngoài ra, ông Hoàng mặc dù là cổ đông lớn nhưng ông không phải chủ thể đi vay mà chỉ là bên thứ ba bảo đảm cho khoản vay của người đi vay. Vì vậy pháp luật không cấm.

  b. Giao dịch trên cần phải đăng ký giao dịch bảo đảm Vì căn cứ vào Khoản 1

  Điều 12 NĐ 163/2006/NĐ-CP thì đây là trường hợp bắt buộc phải đăng ký giao dịch bảo đảm Việc đăng ký này đem lại cho NH nhiều lợi ích: đảm bảo tính hiệu lực của giao dịch bảo đảm, đảm bảo thứ tự ưu tiên thanh toán, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng, hạn chế rủi ro cho NH

  c. Không. Vì theo Khoản 5 Điều 126 Luật các TCTD thì không đượcQui định này nhằm đảm bảo sự an toàn cho TCTD khi cấp tín dụng

  Hi vọng mọi người có những kiến thức bổ ích và thi đạt kết quả cao!

  P/S: Ngoài ra, có thắc mắc về bài tập liên Hiến pháp, các bạn có thể đặt câu hỏi tại đây để được hỗ trợ. Tuy nhiên, trước tiên, bạn cần nêu quan điểm của mình về bài tập đó nhé! 

  Cập nhật bởi tvthuong96 ngày 23/02/2017 12:18:45 CH

  Trịnh Văn Thương- 097.395.0810

  Tvthuong96@gmail.com

  Khoa Hành chính- Tư pháp- Đại học Luật TPHCM

   
  51011 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn tvthuong96 vì bài viết hữu ích
  vanthanh159vt (01/11/2018) mxnt97 (02/01/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #387805   14/06/2015

  vietlaw94
  vietlaw94

  Female
  Mầm

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:08/04/2014
  Tổng số bài viết (32)
  Số điểm: 595
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 1 lần


  Câu hỏi Ngân Hàng !

  1. B đang là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần C. Do có nhiều thành tích tốt nên được Hội đồng quản trị quyết định cho giữ thêm chức danh Tổng giám đốc. Vậy có được không !

  Theo quy định luật Doanh Nghiệp 2014 : Thì cho phép nếu điều lệ không có quy định khác

  Theo luật các tổ chức tín dụng thì :

  Theo Khoản 1 Điều 48 : thì ta có thể hiểu Tổng giám độc được bổ nhiệm trong số các thành viên của Hội đồng quản trị

  Theo khoản 3 điều 34 : Thì nó lại cấm không cùng đảm nhiệm chức vụ

  => Vậy trường hợp trên có được không 

  2. B cầm cố 5000 trái phiếu để vay ngân hàng. Đến hạn thanh toán B không thanh toán được. Ngân hàng xử lý tài sản. B cho rằng thời hạn trái phiếu chưa hết, nên không đồng 

  Việc làm trên Ngân hàng là đúng hay sai

   
  Báo quản trị |  
 • #551400   08/07/2020

   

  vietlaw94 viết:

   

  1. B đang là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần C. Do có nhiều thành tích tốt nên được Hội đồng quản trị quyết định cho giữ thêm chức danh Tổng giám đốc. Vậy có được không !

  Theo quy định luật Doanh Nghiệp 2014 : Thì cho phép nếu điều lệ không có quy định khác

  Theo luật các tổ chức tín dụng thì :

  Theo Khoản 1 Điều 48 : thì ta có thể hiểu Tổng giám độc được bổ nhiệm trong số các thành viên của Hội đồng quản trị

  Theo khoản 3 điều 34 : Thì nó lại cấm không cùng đảm nhiệm chức vụ

  => Vậy trường hợp trên có được không 

  2. B cầm cố 5000 trái phiếu để vay ngân hàng. Đến hạn thanh toán B không thanh toán được. Ngân hàng xử lý tài sản. B cho rằng thời hạn trái phiếu chưa hết, nên không đồng 

  Việc làm trên Ngân hàng là đúng hay sai

   

   

  Câu hỏi 1: Căn cứ vào Điều 34: Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể tại khoản 1 điều 34 quy định: Chủ tịch HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, Chủ tịch hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người điều hành của tổ chức tín dụng đó. Mà Tổng giám đốc ( Giám đốc ) là người Điều Hành cao nhất của tổ chức tín dụng ( căn cứ khoản 2 điều 48 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 ). 

        Vậy căn cứ vào các điều khoản trên Chủ tịch hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại Cổ Phần không được đảm nhiệm đồng thời chức danh Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của cùng một tổ chức tín dụng. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jacksparrow911113@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/07/2020)
 • #388248   17/06/2015

  Luật Ngân Hàng

  Cho em hỏi. 

  Khách thể trong pháp luật ngân hàng là gì? Giải thích.

  E chỉ biết Khách thể của PL Ngân hàng là tiền và các giấy tờ có giá trị có thể chuyển đổi thành tiền, nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật.

  Không giải thích được.

   
  Báo quản trị |  
 • #392903   19/07/2015

  Khanhhp1995
  Khanhhp1995

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/07/2015
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Pháp luật tài chính ngân hàng

  Mong mọi người giải đáp cho mình vấn đề này

  Những quy định pháp lý về thế chấp tài sản tại các ngân hàng Việt Nam.

   
  Báo quản trị |  
 • #394543   31/07/2015

  Khanhhp1995
  Khanhhp1995

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/07/2015
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Pháp luật ngân hàng

  Xin chào mọi người, mình có câu hỏi mong mọi người có thể giải đáp giúp mình.

  Công ty A bảo lãnh cho công ty B vay tiền ngân hàng C để mua 1 chiếc ô tô.
  Công ty B đã dùng chiếc ô tô này cầm cố tại ngân hàng C để vay tiền lần 2.
  Đến hạn, công ty B không trả tiền cho ngân hàng C, ngân hàng C đã bán đấu giá chiếc ô tô nhg vẫn không đủ số tiền đã cho vay. Ngân hàng C yêu cầu công ty A phải trả nốt số tiền mà công ty B chưa trả.

  a. Hỏi ngân hàng C cho công ty B cầm cố chiếc ô tô có đúng pháp luật không? Tại sao?
  b. Công ty B có phải trả tiền cho ngân hàng không? Tại sao?

   
  Báo quản trị |  
 • #401317   03/10/2015

  Phân biệt hoạt động cho vay và hoạt động chiết khấu của tổ chức tín dụng.

  Xin chào luật sư. cho em hỏi hoạt động cho vay và hoạt động chiết khấu của tổ chức tín dụng có gì khác nhau?

  em xin cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #360586   03/12/2014

  VanHa68
  VanHa68

  Sơ sinh

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:03/12/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  bất cập của luật

     Dạ thưa luật sư em đang học về luật các tổ chức tín dụng 2010, qua tìm hiểu thì pháp luật quy định về hoạt đông cho vay của tổ chức tín dụng là ngân hàng rất chặt chẽ. Tuy nhiên vấn đề em mong muốn luật sư giải đáp cho em hiểu đó là luật quy định là vậy nhưng em muốn biết những bất cập nào còn tồn tại về hoạt động này và có ví dụ nào chứng minh bất cập đó không ạ?. em xin cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #367902   16/01/2015

  chabietlamsao
  chabietlamsao

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/12/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  em muốn hỏi ạ

  1.Các tổ chức ,cá nhân không được phép nhận từ chối lưu hành đồng tiền do ngân hàng nhà nước phát hành LÀ ĐỨNG HAY SAI ?.

  2.Ngân hàng nhà nước không bảo lãnh cho tổ chức cá nhân vay vốn 

  3. NHNN là cơ quan duy nhất thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

  4.TCTD phi ngân hàng là loại tổ chức tín dụng được thực hiện 1 hoặc 1 số hoạt động ngân hàng cho các tổ chức ,cá nhân.

  5.NH chính sách là loại hình tổ chức tín dụng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

  .( TẤT CẢ LÀ ĐÚNG HAY SAI)

   

   
  Báo quản trị |  
 • #379065   14/04/2015

  Xử lý tài sản thế chấp trong hợp đồng tín dụng

  Mọi người cho e hỏi việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp này xử lý như thế nào ? A vay tín dụng tổ chức tín dụng B, C+D dùng quyền sử dụng mảnh đất 100m2 của mình( là tài sản chung hợp nhất trong thời kỳ hôn nhân) thế chấp cho D. Sau đó, C+D lại ly hôn, trong quá trình giải quyết ly hôn, 2 người không nhắc đến việc đã dùng quyền sở hữu mảnh đất đó đi thế chấp cho A. Và Tòa án cũng không xác minh lại việc này,nên quyết định phân chia tài sản,và quyết định đã có hiệu lực . Ngay lập tức C,D đã thực hiện chuyển giao quyền sở hữu mảnh đất được chia của mình cho người khác bằng hợp đồng dân sự có hiệu lực khác,và đã chỉ tiêu số tiền đó. khi đến thời hạn, A không trả được tiền vay đối nên tổ chức quyết định phát mại tài sản đã thế chấp.Tuy nhiên,lúc này mới phát hiện ra tài sản đó đã được chuyển giao cho người khác. Vây trong trường hợp này nên xử lý như thế nào ạ?
   
  Báo quản trị |  
 • #403027   18/10/2015

  nguyenminh611
  nguyenminh611

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/10/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Một số thắc mắc về QTDND

  quyền lợi của những người góp vốn sáng lập quỹ tín dụng nhân dân là gì? GĐ quỹ TDND có quyền đuổi việc nhân viên tín dụng thẩm định ( người đã góp vốn sáng lập) không? Cha con có được cùng làm việc trong QTDND hay không?
  Nhờ Ls giải đáp dùm cho t
   
  Báo quản trị |  
 • #408800   06/12/2015

  TauLee93
  TauLee93

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giải quyết các tình huống luật ngân hàng

  1.Cty CP A đang cần vốn mở rộng kinh doanhnên đến chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương đề nghị đc vay vốn và dự định sử dụng quyewèn sử dụng đát hợp pháp của mình làm tài sản bảo đảm, ngân hàng yêu cầu công ty phải có 2 tài sản bảo đảm trở lên mới đc vay vốn

  bình luận yêu cầu của ngân hàng theo pháp luật hiện hành.

  2. giả sử, ngân hàng và cty A đã xác lập hợp đồng tín dụng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, cty A đã yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu trong quá trình đàm phán hợp đồng là do ông nguyễn văn hách- trưởng phòng chi kinh doanh của chi nhánh thực hiện và cong ty cho rằng việc đàm phán như trên là k đúng thẩm quyền

  quan điểm của anh chị?

  3. trong quá trình sử dụng vốn vay, do ngân hàng k giám sát chặt chẽ tài sản bảo đảm nên công ty A đã chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất cho ctyTNHH B

  hãy tư vấn sao cho có lợi nhất cho ngân hàng?

  giả sử, trong quá trình sử dụng vốn vay, cty A k thể thanh toán đc và lãi theo cam kết của hợp đồng ntín dụng nên ngân hàng đề nghị phát mãi tài sản bảo đảm để thu hồi nợ nhưng công ty A không đồng ý, vì hợp đồng chưa đến hạn.

  hãy bình luận tình huống trên?

   
  Báo quản trị |  
 • #411277   28/12/2015

  Vanmake
  Vanmake

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  tìm hiểu về cách thức vay vốn đầu tư từ ngân hàng của doanh nghiệp

  giả sử A ( vô cùng giàu có) là giám đốc của công ty X, công ty đang cần 1 khoản tiền lớn đầu tư cho dự án mới. A có ý định vay ngân hàng với 2 phương án:

  1) vay vốn bằng thế chấp tài sản của công ty

  2) vay vốn bằng bảo lãnh ( dùng tài sản riêng của A)

  hãy phân tích cách thức vay vốn, lợi ích, rủi ro của từng phương án???

   
  Báo quản trị |  
 • #425667   27/05/2016

  Natsuno_Yuki
  Natsuno_Yuki

  Male
  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:27/05/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bài tập tình huống Luật Ngân Hàng NNVN 2010

  Mình tạo chủ đề này với hy vọng là tìm ra được lời giải cho 2 bài toán vừa mới được thi xong này ! Mong các anh/chị nào biết cách giải cũng như đáp án thì hướng dẫn lại giúp em với. Chân thành cảm ơn các anh/chị.

  _______

  Câu 1: Một ông A được vay vốn ngân hàng với lãi suất 1,8%/năm. Đến ngày đáo hạn, ông được gia hạn vay thêm 6 tháng nữa và ngân hàng tính ông lãi suất 2,5% trong kỳ hạn tiếp theo.

  - Hỏi ngân hàng tính lãi suất như thế có đúng hay không ? Vì sao ?

  - Câu hỏi phụ:

  a) Gia hạn với điều chỉnh thời hạn vay khác nhau ở điểm gì?

  b) Thế nào là TCTD?

  c) Có mấy loại TCTD, chúng khác nhau ở điểm gì?

  d) Trình bày NHNN là NH của các NH?

  e) NHNN tái cấp vốn cho TCTD bằng những cách thức nào?

  f) NHNN thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bằng những cách nào?

  ______

  Câu 2: Ngân hàng TMCP A kí hợp đồng tín dụng với công ty cổ phần B  vay vốn với thời hạn vay 6 tháng, lãi suất cho vay ( trong hạn ) 1.5%/tháng. Nếu đến hạn mà công ty B không trả đủ cả gốc lẫn lãi thì lãi xuất quá hạn đối với khoản chậm trả là 3.5%/ tháng. Ngoài ra công ty A còn phải trả 1 khoản tiền phạt tương ứng cho mỗi tháng chậm trả. Hợp đồng tín dụng  này được ông C bảo đảm bằng việc thục hiện thế chấp ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của ông C theo hợp đông bảo đẩm giữa ông C và ngân hàng  A hợp đông bảo đảm được công chứng chứng thực và đăng kí giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật

  a) theo anh chị quy định về lãi trong hạn lai qua hạn và tiền phạt trong hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng A với công ty B có phù hợp với pháp luật ngân hàng và pháp luật liên quan không? Giải thích?

  b) giả sử đến hạn trả nợ, ngân hàng buộc phải xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ nhưng số tiền thu được từ xử lý tài sản không đủ để hồi nợ thì ông B có phải tiếp tục trả hay không? Tại sao?

  MR. NATSU

   
  Báo quản trị |  
 • #496095   04/07/2018

  ruynguy09en
  ruynguy09en

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/07/2018
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật Ngân Hàng

  • Anh/ chị hãy so sánh các quy định của pháp luật hiện hành về các Tổ chức tín dụng là Công ty cổ phần so với các Công ty cổ phần thông thường (không phải là Tổ chức tín dụng).
  • Theo anh/chị, vì sao pháp luật lại quy định sự khác biệt này?

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #535945   30/12/2019

   NHTMCP A có chi nhánh tại tỉnh B. Chi nhánh này đã ký kết hợp đồng tín dụng số 123/HĐTD với CTCP C. Một trong những nội dung của hợp đồng tín dụng số 123/HĐTD là ngân hàng có thể giảm lãi suất tiền vay cho Công ty C nếu công ty trả được nợ và gốc trước hạn trong hợp đồng 03 tháng.

  1. Thỏa thuận lãi suất trong hợp đồng tín dụng số 123/HĐTD giữa Chi nhánh NH A với CTCP C có hợp pháp không? Tại sao?

  2. Giả sử trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty C thường xuyên không trả gốc và lãi đúng hạn nên chi nhánh NH A đã thu hồi vốn trước hạn. Bình luận về việc thu hồi vốn trước hạn của chi nhánh NHTMCP A.

  3. Giả sử trong quá trình theo dõi việc sử dụng vốn vay của CTCP, chi nhánh ngân hàng phát hiện Công ty C lâm vào tình trạng phá sản nên đã quyết định nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty C. Theo quy định pháp luật hiện hành, Chi nhánh NHTMCP A có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản Công ty C không? Tại sao? 

  mong mọi người giúp đỡ ạ!
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn doanthilinh99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2019)
 • #538861   16/02/2020

  thanhk47a1
  thanhk47a1

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/07/2015
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 435
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 95 lần


  Trước khi đi thi tìm tài liệu về nhận định, lý thuyết và bài tập, sau đó ôn luyện đầy đủ thì tự động sẽ được điểm cao!

  Các bạn bấm CẢM ƠN cho mình nhé!

  "Rồi em sẽ gặp được một người khiến em tha thứ cho mọi bất công của cuộc đời mình!"

  Tạp chí Khoa học pháp lý

   
  Báo quản trị |