Cách để bán hàng hóa dưới giá vốn mà không bị cơ quan thuế ấn định giá.

Chủ đề   RSS   
 • #506195 30/10/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Cách để bán hàng hóa dưới giá vốn mà không bị cơ quan thuế ấn định giá.

  Theo Luật Thương mại Việt Nam, giá bán hàng hoá hoàn toàn là do thoả thuận giữa bên mua và bên bán, các bên có thể thỏa thuận giá bán thấp hơn giá vốn.

  Tuy nhiên, về gốc độ thuế, thì cơ quan thuế có thể đặt câu hỏi về việc giá bán thấp hơn giá vốn: nghi ngờ giá bán không đúng giá trị giao dịch thông thường trên thị trường, qua đó, bác bỏ doanh thu kê khai để ấn định thuế và xử lý truy thu, phạt thuế.

  Đối với việc giá mua vào và giá bán ra bị chênh lệch lỗ thì có thể thuộc trường hợp bị cơ quan thuế ấn định giá theo quy định sau:

  Tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

  Điều 25. Ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế

  2.      Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp

  b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.

  Trường hợp này, cơ quan thuế sẽ tìm các chứng cứ chứng minh giá bán hàng hoá và hạch toán giá trị, không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường. Qua đó, cơ quan thuế sẽ không chấp nhận giá bán kê khai và đương nhiên ấn định lại giá bán, theo giá thông thường trên thị trường.

  Như vậy, khi đó công ty phải chứng minh ngược lại điều trên về việc công ty bán giá phù hợp với giá thị trường cũng như phù hợp với tình hình sản xuất của công ty (Có thể chứng minh bằng biên bản họp Hội đồng quản trị về giải pháp hạ thấp giá bán và Quyết định kết luận cuộc họp trên…). Tuy nhiên, với trường hợp chỉ mỗi lô hàng này mới có mức giá thấp như vậy, còn đối với khách hàng khác và các lô hàng sau sẽ mức giá cao hơn thì không thể chứng minh giá phù hợp với giá thị trường, lúc này có thể áp dụng cách khuyến mãi, chiết khấu,… Nhưng phải đăng ký hoạt động chương trình khuyến mãi với Sở Công thương.

  Theo Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định:

  “Điều 10. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

  1. Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 7 Nghị định này.

  2. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá cụ thể.

  3. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

  4. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

  5. Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

  Tuy nhiên, theo Nghị định này thì hạn mức khuyến mãi được quy định như sau:

  “1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này.”

  Trên đây là những điểm cần lưu ý.

   
  23108 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận