Cách đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #596945 09/01/2023

  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 63 lần


  Cách đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2023

  Trường hợp nào phải đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng?

  Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.

  Trường hợp cần phải thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:

  Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

  ...

  3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng:

  Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.

  Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.

  Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2023

  Hồ sơ đăng ký quân sự tạm vắng

  Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu).

  Trình tự thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

  Bước 1:  Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại nơi cư trú. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký lại.

  Bước 2:  Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; bổ sung các thông tin vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị; lập danh sách công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc đăng ký lại cho công dân (trường hợp công dân trở về);

   

   
  204 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phantrungnghia99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598426   31/01/2023

  nguyentanviet2000
  nguyentanviet2000
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:06/12/2022
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 1359
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 36 lần


  Cách đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2023

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả. Mình xin được bổ xung thêm:

  Trường hợp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

  Trường hợp của bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:

  Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.

  Điều kiện được đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

  Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì Điều kiện được đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng được quy định cụ thể như sau:

  Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng trong trường hợp đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên.

  Theo đó, khi công dân đáp ứng điều kiện trên thì được đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại nơi cư trú.

   
  Báo quản trị |  
 • #598460   31/01/2023

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2579
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 66 lần


  Cách đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2023

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của tác giả. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vinh dự của công dân phục vụ trong quân đội quốc gia; là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Trường hợp công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng trở lên thì phải thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại Ban chỉ huy quân sự.

   
  Báo quản trị |