Các vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác trong ngành giáo dục từ năm 2022

Chủ đề   RSS   
 • #579316 08/01/2022

  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30478
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 799 lần
  SMod

  Các vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác trong ngành giáo dục từ năm 2022

  Từ ngày 14/2/2022, những vị trí sau sẽ phải thực hiện chuyển đổi công tác định kỳ theo quy định tại Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương.

  1. Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị
   
  - Phân bổ ngân sách.
  - Kế toán.
  - Mua sắm công.
  - Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí.
   
  2.  Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc
   
  a. Tổ chức cán bộ
  - Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường.
  - Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
  - Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.
  - Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức.
  - Tổ chức thi nâng ngạch công chức.
  - Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
  - Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy.
  - Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về biên chế.
  - Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước.
  - Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng.
  - Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật.
  - Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.
  - Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
   
  chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-nganh-giao-duc
   
  b. Giáo dục và đào tạo
  - Tham mưu, tổ chức ra đề thi, tổ chức thi, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh trung học phổ thông, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ.
  - Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, phân bổ chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài theo các đề án của Chính phủ.
  - Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
  - Thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.
  - Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
  - Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
  - Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
   
  c. Thanh tra
  - Làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  - Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.
   
  Các vị trí trên được xác định đang làm việc tại các cơ quan sau:
   
  -  Các vụ, cục, Văn phòng, Thanh tra; các đơn vị do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
   
  -  Các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
   
  -  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương (không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp);
   
  - Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức tại các đơn trên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
   
  Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 (ba) năm đến 05 (năm) năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức). Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
   
  317 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận