Các văn bản về bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe, báo cáo và điều tra tai nạn lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #536473 31/12/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Các văn bản về bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe, báo cáo và điều tra tai nạn lao động?

  Các văn bản liên quan đến bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động, báo cáo và điều tra tai nạn lao động?

   
  1810 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536487   31/12/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 11247
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 206 lần


  * Quy định liên quan đến bệnh nghề nghiệp:

  Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015;

  - Thông tư 15/2016/TT-BYT Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

  Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH về quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

  * Khám sức khỏe cho người lao động:

  - Điều 21 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015;

  - Điều 152 Bộ luật lao động 2012;

  Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  * Báo cáo và điều tra tai nạn lao động:

  - Điều 34, 35, 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015;

  - Điều 10, 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động;

  Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

   
  Báo quản trị |