Các trường hợp xem xét điều chỉnh biên chế công chức theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #548266 02/06/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Các trường hợp xem xét điều chỉnh biên chế công chức theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP

  Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

  Theo Nghị định, việc điều chỉnh biên chế công chức được thực hiện như sau:

  * Việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được xem xét trong các trường hợp sau:

  - Cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này;

  Trích khoản 2, Điều 4 về căn cứ xác định biên chế công chức

  + Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

  + Mức độ hiện đại hoá về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng : dụng công nghệ thông tin;

  + Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

  + Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  - Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

  * Về hồ sơ, trình tự điều chỉnh biên chế công chức:

  - Hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh biên chế công chức; đề án điều chỉnh biên chế công chức; các tài liệu liên quan đến điều chỉnh biên chế công chức kèm theo:

  - Đối với việc điều chỉnh tăng biên chế công chức hoặc điều chuyển biên chế công chức giữa các bộ, ngành, địa phương, các bộ, ngành, địa phương gửi hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này về Bộ Nội vụ để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

  - Đối với việc điều chuyển biên chế công chức giữa các bộ, ngành, địa phương với cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định này, các bộ, ngành, địa phương gửi hồ sơ điều chuyển biên chế công chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này về Bộ Nội vụ để quyết định. Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hằng năm.

  Nghị định có hiệu lực thi hành từ 20/7/2020.

   
  2511 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  admin (03/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588011   24/07/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (214)
  Số điểm: 1398
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Bài viết đã cho mình biết thêm những quy định mới về việc điều chỉnh biên chế trong cơ quan tổ chức. Những quy định mới này giúp những người đang làm hoặc có ý định làm việc cho cơ quan nhà nước có thể nắm được yêu cầu về tính chất, vị trí và khối lượng công việc phù hợp với khả năng của bản thân. 

   
  Báo quản trị |