Các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động 2019

Chủ đề   RSS   
 • #554122 31/07/2020

  nghuynhminhkhoi
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/06/2020
  Tổng số bài viết (388)
  Số điểm: 2231
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 22 lần


  Các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động 2019

  Kể từ ngày 01/01/2021 Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, điều đó sẽ tạo một chu kỳ cho các doanh nghiệp mới với nhiều sự thay đổi nổi bật tại Bộ luật Lao động mới này. Trong các sự thay đổi đó, tạm hoãn hợp đồng lao động là một nội dung được sửa đổi và bổ sung thêm, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các trường hợp tạm hoãn HĐLĐ theo Bộ luật Lao động 2019.

  Ngoài các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung các thêm các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động bao gồm:

  Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

  Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

  - Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  - Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

  Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng pháp luật lao động đã mở rộng ra thêm cho người lao động các trường hợp mà người lao động có thể tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, điều này là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn.

  Bên cạnh đó, quyền lợi của người lao động cũng đã được bổ sung tại Bộ luật Lao động 2019, theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 thì:

  "Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

  [..]

  2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác."

  Điều này cũng đã giúp doanh nghiệp có hướng giải quyết rõ ràng hơn các chế độ cho người lao động trong trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

   
  1720 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #554317   03/08/2020

  So với hiện tại, Bộ luật lao động đã bổ sung thêm một số trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động để phù hợp hơn với thực tiễn như người lao động thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ, người lao động thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác,…

   
  Báo quản trị |