Các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo Luật mới

Chủ đề   RSS   
 • #608658 10/02/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2228)
  Số điểm: 77907
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo Luật mới

  Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước...

  (1) Các trường hợp phải cấp đổi thẻ căn cước

  Theo quy định tại Điều 24 Luật Căn cước, các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

  - Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật Căn cước (công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi).

  - Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh.

  - Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật.

  - Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước.

  - Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

  - Xác lập lại số định danh cá nhân.

  - Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

  (2) Các trường hợp phải cấp lại thẻ căn cước 

  - Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 của Luật Căn cước.

  - Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

  (3) Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước 

  Căn cứ tại Điều 25 Luật Căn cước quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau:

  - Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 của Luật Căn cước và cấp đổi thẻ căn cước thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Căn cước.

  - Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước do xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính hoặc thay đổi, cải chính thông tin quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 của Luật Căn cước mà thông tin đó chưa được cập nhật, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người cần cấp thẻ căn cước phải xuất trình các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh những thông tin đã thay đổi để thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  - Cơ quan quản lý căn cước thu lại thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã sử dụng đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước.

  - Việc cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 của Luật Căn cước được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

  Xem chi tiết tại Luật Căn cước có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

   
  143 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2024) HuyenVuLS (24/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận