Các trường hợp không đóng BHXH

Chủ đề   RSS   
 • #547862 31/05/2020

  Các trường hợp không đóng BHXH

  + Căn cứ Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định các đối tượng là NLĐ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

  “Điều 2: Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

  [...]

  2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ."

  => Như vậy, những người lao động ký kết các hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng hoặc hợp đồng thử việc sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội;

  + Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

  “Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

  [...]

  3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

  [...]”

  Đồng thời, căn cứ Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

  “Điều 42. Quản lý đối tượng

  [...]

  4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

  [...]”

  => Như vậy, NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH;

  + Căn cứ Khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

  “Điều 123. Quy định chuyển tiếp

  […]

  9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  […]”

  => Như vậy, NLĐ là người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

   
  875 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận