Các trường hợp được và không được phép viết tắt

Chủ đề   RSS   
 • #507636 15/11/2018

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Các trường hợp được và không được phép viết tắt

  Các trường hợp được và không được phép viết tắt

  Dưới đây là nội dung liệt kê các trường hợp được phép viết tắt và không được phép viết tắt, các bạn có thể tham khảo:

  1. Những trường hợp được phép viết tắt

  - Trong văn bản hành chính:

  STT

  Quy định

  Ví dụ

  1

  Tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản phải được ghi đầy đủ hoặc được viết tắt theo quy định tại văn bản thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, phê chuẩn, cấp giấy phép hoạt động hoặc công nhận tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

   

   

  2

   Tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp có thể viết tắt những cụm từ thông dụng như Ủy ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân (HĐND), Việt Nam (VN),

  UBND TỈNH

  QUẢNG BÌNH

  SỞ NỘI VỤ

  3

   Ký hiệu của văn bản có tên loại bao gồm chữ viết tắt tên loại văn bản theo bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao kèm theo Thông tư này (Phụ lục I) và chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước (áp dụng đối với chức danh Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ) ban hành văn bản

   

  Nghị quyết của Chính phủ ban hành được ghi như sau: Số: …/NQ-CP

  4

   Ký hiệu của công văn bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn và chữ viết tắt tên đơn vị (vụ, phòng, ban, bộ phận) soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo công văn đó (nếu có)

  Công văn của Chính phủ do Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ soạn thảo: Số: …/CP-HC

  5

  Chỉ được viết tắt những từ, cụm từ thông dụng, những từ thuộc ngôn ngữ tiếng Việt dễ hiểu. Đối với những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể viết tắt, nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong dấu ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó

  Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 (BLTTHS 2015)

  6

   Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt “KT.” (ký thay) vào trước chức vụ của người đứng đầu

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  7

  Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan

  TUQ. GIÁM ĐỐC
  TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  8

  Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt “TL.” (thừa lệnh) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

  TL. CHỦ TỊCH
  CHÁNH VĂN PHÒNG

  9

  Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt “TM.” (thay mặt) vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức

  TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  10

  Mục Nơi nhận trong văn bản hành chính:

  Viết tắt “VT” (Văn thư cơ quan, tổ chức), dấu phẩy, chữ viết tắt tên đơn vị (hoặc bộ phận) soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (chỉ trong trường hợp cần thiết).

  Nơi nhận:

  - ..

  - Lưu: VT, NVĐP.

  (Căn cứ: Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 2015)

  - Tên viết tắt của Doanh nghiệp (Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2014)

  Ví dụ: Công ty TNHH Anh Anh

  - Kế toán:

  Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

  Căn cứ: Điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ)

  2. 03 trường hợp không được viết tắt

  - Chữ viết trong văn bản công chứng không được viết tắt

  Điều 45. Chữ viết trong văn bản công chứng_Luật công chứng 2014

  1. Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Không được viết tắt trong nội dung của di chúc

  Điều 631. Nội dung của di chúc_Bộ luật dân sự 2015

  ...

  3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

  - Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt

  Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán_Luật kế toán 2015

  3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

   
  31302 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  chebap2012 (21/11/2018) daituyet_tam (19/11/2018) willlison1012 (15/11/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507665   15/11/2018

  tientaetae
  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Viết tắt sẽ làm văn bản ngắn gọn, dễ đọc dễ nhìn, không dài dòng, tuy nhiên mình thấy nhiều trường hợp người ta viết tắt vô tội vạ, thậm chí trong những văn bản hành chính làm người đọc rất khó để hiểu ý của người viết.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tientaetae vì bài viết hữu ích
  daituyet_tam (19/11/2018)
 • #507688   15/11/2018

  nguyenquachcongminh
  nguyenquachcongminh

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/10/2018
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Các trường hợp không được viết tắt.

  - Không được viết tắt trong văn bản công chứng

  Theo khoản 1 Điều 45 Luật Công chứng 2014 quy định:

  Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Di chúc không được viết tắt

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015:

  “3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.”

  - Không được viết tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán

  Khoản 3 Điều 18 Luật Kế toán 2015 nêu rõ: Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán […]

  Như vậy, ngôn ngữ văn bản trong di chúc, văn bản công chứng, nội dung nghiệp vụ trên chứng từ kế toán không được phép viết tắt, kể cả những chữ viết tắt thông dụng.

   

  Cập nhật bởi nguyenquachcongminh ngày 16/11/2018 01:58:59 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenquachcongminh vì bài viết hữu ích
  daituyet_tam (19/11/2018)
 • #507695   15/11/2018

  Mình thấy việc viết tắt những từ thông dụng như UBND thay cho Ủy ban nhân dân thì mọi người đều hiểu, còn những cụm từ như tỉnh thành địa danh mà viết tắt vô tội vạ thì thật sự khó hiểu cho người xem. VD thành phố Hồ Chí Minh viết tắt là HCM còn được, chứ như tỉnh hải phòng mà viết HP thì ít ai biết được từ đó viết tắt của tỉnh thành nào.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuongkp2708 vì bài viết hữu ích
  daituyet_tam (19/11/2018)
 • #508710   28/11/2018

  quytan2311
  quytan2311
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2016
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4889
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 157 lần


  Quy định đã cụ thể như thế nhưng thực tế hiện nay mình thấy vẫn còn nhiều trường hợp văn bản lạm dụng chữ viết tắt quá nhiều nhưng vẫn được chấp nhận.
   
  Việc viết tắt là để thuận tiện cũng như giúp việc soạn thảo văn bản được nhanh chóng hơn, tranh trường hợp một từ lặp lại nhiều lần phải tốn thêm thời gian để viết ra đầy đủ chữ. Nhờ có thông tin của bạn chia sẻ mà mình biết thêm một số quy định mới liên quan đến viết tắt này!
   
  Báo quản trị |  
 • #509107   30/11/2018

  Viết tắt là để tiết kiệm thời gian soạn văn bản cũng như đỡ hao tốn giấy nếu viết bằng tay. Tuy nhiên, việc viết tắt cũng cần phải có giới hạn, chứ không phải cứ thích viết tắt là cứ viết. Đối với những từ thông dụng như UBND thì ai cũng biết là Ủy ban nhân dân nhưng với những từ chuyên môn khác thì đâu phải ai cũng biết để dịch ra. Do đó mặc dù pháp luật có quy định nhưng việc lạm dụng các từ viết tắt vẫn còn đó đặc biệt là trong các văn bản hành chính.
   
  Báo quản trị |  
 • #520339   09/06/2019

  ph_ngoc
  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 77 lần


  “- Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt

  Điều 18. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán Luật kế toán 2015

  3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.”

  Mình bổ sung thêm khi lập hóa đơn mà có sai sót trong việc viết tắt về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #555741   26/08/2020

  có quy định nào về việc viết tắt trong tiếng anh không ạ?

  Vd: Company Limited = CO.,LTD.

  Industrial park = Ind. park or IP

  District = Dis.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quylam.nguyen vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/08/2020)
 • #555767   26/08/2020

  Thanhulaw94
  Thanhulaw94

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2020
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 450
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Viết tắt là hợp lý khi những cụm từ đó quá dài dòng nhưng lại thông dụng đối với tất cả mọi người. Việc này giúp tiết kiệm thời gian khi soạn thảo các văn bản mà lặp đi lặp quá nhiều cụm từ đó. Cảm ơn tác giả đã cung cấp những kiến thức cần thiết trong việc viết tắt để người đọc có thể hiểu và áp dụng chính xác, tránh lạm dụng

   
  Báo quản trị |  
 • #555979   28/08/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Quy định về viết tắt nêu trên chỉ áp dụng đối với một, một số lĩnh vực hoặc một số loại văn bản cụ thể được pháp luật quy định. Đối với các trường hợp khác, pháp luật không có quy định điều chỉnh về việc viết tắt này. Do đó, tùy vào cách viết của mỗi người, ta có thể chọn những cách viết tắt khác nhau cho nhanh gọn và người khác cũng có thể hiểu được.

   
  Báo quản trị |  
 • #555985   28/08/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Cảm ơn bài chia sẻ của bạn!

  Viết tắt là hạn chế sự dài dòng của văn bản làm cho người đọc khó khăn trong việc đọc hiểu văn bản. Việc sử dụng từ viết tắt giúp văn bản ngắn gọn. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều từ viết tắt cần được hạn chế, đặc biệt là trong các văn bản pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #556103   29/08/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Các trường hợp được và không được phép viết tắt

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Nhiều khi chúng ta viết tắt để cho nhanh hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách viết tắt “đúng”. Mình cũng đang gặp một số lỗi, nên sẽ cải thiện, điều chỉnh.

   
  Báo quản trị |  
 • #556230   30/08/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 24 lần


  Cảm ơn bài viết rất hữu ích của tác giả, việc viết tắt nhằm rút gọn cách viết, giúp ghi chép nhanh hơn cũng như giảm độ dài của văn bản. Tuy nhiên cũng nên hạn chế việc sử dụng quá nhiều chữ viết tắt gây nhầm lẫn, khó hiểu và có thể không được chấp nhận trong nhiều trường hợp đối với văn bản hành chính.

   
  Báo quản trị |  
 • #556446   30/08/2020

  Quy định về viết tắt nêu trên chỉ áp dụng đối với một, một số lĩnh vực hoặc một số loại văn bản cụ thể được pháp luật quy định. Đối với các trường hợp khác, pháp luật không có quy định điều chỉnh về việc viết tắt này

   
  Báo quản trị |  
 • #556468   30/08/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Việc viết tắt áp dụng với 1 số từ thông dụng, chứ không thể nào cứ viết tắt một cách tùy tiện được. Viết tắt giúp tiết kiệm thời gian tuy nhiên cũng có thể gây ra nhiều hiểu nhầm khi nhiều trường hợp người đọc không thể hiểu được ý nghĩa của từ viết tắt đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #556747   31/08/2020

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 13109
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 252 lần


  Việc không được viết tắt nêu trên chủ yếu áp dụng đối với cơ quan nhà nước và trong hóa đơn. Còn giữa các doanh nghiệp với nhau hoặc giữa các chủ thể có giao dịch dân sự thì việc viết tắt vẫn thực hiện bình thường. Việc viết tắt trên không thuộc thuộc các trường hợp khiến giao dịch dân sự vô hiệu.

   
  Báo quản trị |  
 • #563819   29/11/2020

  Khi lập hóa đơn, người bán được viết tắt tên , địa chỉ của người mua và người bán nếu thông tin quá dài. Cụ thể, nếu không thể viết đầy đủ thì các trường hợp viết tắt tên, địa chỉ của người bán và người mua phải đảm bảo xác định được đúng chủ thể.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #588084   24/07/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (214)
  Số điểm: 1398
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Việc viết tắt từ ngữ sẽ làm văn bản ngắn gọn, dễ đọc dễ nhìn, không dài dòng và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên chỉ nên viết tắt những từ ngữ thông dụng dễ hiểu tránh những trường hợp trong một bài viết mà viết tắt quá nhiều làm cho người đọc không hiểu. Khi viết tắt cần phải có chú thích từ ngữ viết tắt đó là gì để người đọc dễ dàng nhận biết từ viết tắt đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #592714   25/10/2022

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Các trường hợp được và không được phép viết tắt

  Khi lập hóa đơn, người bán được viết tắt tên , địa chỉ của người mua và người bán nếu thông tin quá dài. Cụ thể, nếu không thể viết đầy đủ thì các trường hợp viết tắt tên, địa chỉ của người bán và người mua phải đảm bảo xác định được đúng chủ thể.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #593303   31/10/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 13109
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 252 lần


  Các trường hợp được và không được phép viết tắt

  Thực trạng hiện nay có rất nhiều người không nắm được các quy định trên, dẫn đến việc tạo lập các văn bản hành chính sai với các quy định. Điều này thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp cũng như sai quy định pháp luật. Quy định đã rõ ràng, điều cần thiết bây giờ là cần tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức để các bên liên quan có thể nắm đầy đủ, chính xác thế thức văn bản khi xây dựng.

   
  Báo quản trị |  
 • #593497   31/10/2022

  Các trường hợp được và không được phép viết tắt

  Trong nhiều tình huống, viết tắt giúp cho việc ghi chép nhanh chóng, dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có những trường hợp Luật không cho phép viết tắt. Để tránh những tranh chấp xảy ra, pháp luật đã có những quy định cụ thể về các trường hợp không được viết tắt, gồm: ngôn ngữ văn bản trong di chúc, văn bản công chứng, nội dung nghiệp vụ trên chứng từ kế toán. Cảm ơn bạn vì những thông tin hữu ích.

   
  Báo quản trị |