Các trường hợp được đổi họ tên

Chủ đề   RSS   
 • #509727 09/12/2018

  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Các trường hợp được đổi họ tên

  Pháp luật nước ta cho công dân được phép đổi tên họ trong giấy khai sinh của mình, nhưng chỉ trong những trường hợp pháp luật cho phép. Về những trường hợp được đổi tên, được quy định tại điều 27 Bộ luật dân sự 2015, bao gồm: 

   "a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

  b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

  c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

  d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

  đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

  g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

  h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định."

  Còn trường hợp được đổi tên quy định tại khoản 1 điều 28:

  "a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

  b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

  c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

  d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

  e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

  g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định."

  Như vậy, không phải trường hợp nào cũng được đổi tên mà phải thuộc những trường hợp pháp luật quy định. Những trường hợp này đều thể hiện sự cần thiết trong việc đổi tên họ. Nếu không đổi có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Điều này khá là hợp lý, bởi lẽ nếu cho phép ai cũng được quyền đổi tên họ thì sẽ gây gánh nặng cho cơ quan hành chính trong việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu và nảy sinh nhiều vấn đề pháp lý khác gắn với những cái tên của con người, từ đó gây lãng phí cho xã hội. Ta có thể thấy rằng, tên họ gắn liền với các hoặc động thường ngày, nếu đổi họ tên sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và các giao dịch về tài sản, hơn nữa việc thay đổi các giấy tờ tùy thân đã là một vấn đề không đơn giản và mất nhiều thời gian.

   
  1508 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận