Các trường hợp được chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #493822 09/06/2018

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Các trường hợp được chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT

  Là nội dung được Bộ Công an đưa ra tại dự thảo thông tư Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc Bộ Công an quản lý, nội dung dự thảo bao gồm 25 điều.

  Theo đó, việc chuyển tuyến khám, chữa bệnh được quy định như sau:

  1. Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên thực hiện theo trình tự từ tuyến 4 lên đến tuyến 1. Được phép chuyển vượt tuyến trong các trường hợp sau:

  - Các trường hợp cấp cứu thuộc các địa bàn mà nếu chuyển vượt tuyến sẽ thuận lợi hơn chuyển đúng tuyến;

  - Các trường hợp bệnh cấp tính nặng, vượt khả năng điều trị của tuyến trên liền kề hoặc cần điều trị kỹ thuật cao.

  2. Chuyển tuyến theo yêu cầu nhiệm vụ do Thủ trưởng cấp Cục trở lên giao.

  3. Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới khi đã điều trị bệnh ổn định nhưng cần được điều trị củng cố hoặc theo nguyện vọng của người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; được chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến theo yêu cầu chuyên môn hoặc theo nguyện vọng của người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh.

  Thủ tục chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi khám và điều trị cho người bệnh khi thực hiện chuyển người bệnh thì có trách nhiệm:

  - Thông báo và giải thích lý do chuyển tuyến cho người bệnh;

  - Ghi đầy đủ nội dung theo mẫu giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

  - Bảo đảm đủ phương tiện chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế để xử trí cấp cứu trên đường vận chuyển; cử cán bộ, nhân viên chuyên môn hộ tống và bàn giao người bệnh, giấy chuyển tuyến cho cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển đến. Trường hợp chuyển bệnh nhân về tuyến dưới thì cần thông báo cho đơn vị quản lý trực tiếp người bệnh để đơn vị chịu trách nhiệm chuyển người bệnh.

  Dự thảo còn ban hành một số quy định về các trường hợp được xác định đúng tuyền khám, chữa bệnh; Đăng ký tuyến khám bệnh, chữa bệnh; Nguyên tắc đăng ký;…

  Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm:

   

   
  3605 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận