Các trường hợp công khai thông tin về người nộp thuế

Chủ đề   RSS   
 • #533578 27/11/2019

  Linhngo99
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2019
  Tổng số bài viết (195)
  Số điểm: 1803
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 233 lần


  Các trường hợp công khai thông tin về người nộp thuế

  Chính phủ vừa ban hành dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, thay thế Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

  Theo đó, từ ngày 01/07/2020 Nghị định 83/2013/NĐ-CP và quy định tại các Nghị định sau đây sẽ hết hiệu lực (trừ quy định tại Điều 40 (Điều khoản chuyển tiếp) Nghị định dự thảo): Điều 4 Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014; Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015; Điều 3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016; Khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của Điều 5 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2016.

  Tại nội dung của dự thảo có điểm nội bật về việc cung cấp thông tin và công khai thông tin của người nộp thuế phù hợp với quy định của Luật quản lý thuế, dự thảo Nghị định quy định một chương (Chương VI) về trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai thông tin người nộp thuế và nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, với điểm nồi bật sau:

  Cơ quan quản lý thuế công khai thông tin về người nộp thuế trong các trường hợp sau:

  1. Trốn thuế, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh; phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn;

  2. Không nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn;

  3. Không nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành;

  4. Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

  5. Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân khác;

  6. Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật như: Từ chối không cung cấp thông, tin tài liệu cho cơ quan quản lý thuế, không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật;

  7. Chống, ngăn cản công chức thuế, công chức hải quan thi hành công vụ;

  8. Quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan hoặc đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế, nộp dần tiền nợ thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành;

  9. Cá nhân, tổ chức không chấp hành các quyết định hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan mà có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn;

  10. Các thông tin khác được công khai theo quy định của pháp luật.

  Theo quy định hiện hành (căn cứ Điều 47): Cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trong các trường hợp sau:

  1. Trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, làm mất hóa đơn, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, không nộp tiền thuế đúng thời hạn sau khi cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế.

  2. Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác.

  3. Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật, như: Từ chối không cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan quản lý thuế; không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

  4. Chống, ngăn cản công chức thuế, công chức hải quan thi hành công vụ.

  5. Các thông tin khác được công khai theo quy định của pháp luật.

  Theo đó, tại nội dung dự thảo đã quy định thêm 5 trường hợp mà Cơ quan quản lý thuế được sẽ công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trong các trường hợp nêu trên.

  Mời các bạn xem chi tiết nội dung dự thảo tại file đính kèm.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.

  Cập nhật bởi Linhngo99 ngày 27/11/2019 03:16:43 CH
   
  2750 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Linhngo99 vì bài viết hữu ích
  enychi (28/11/2019) ThanhLongLS (27/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận