Các trường hợp bổ sung nhân tạo nước dưới đất và phương án thực hiện?

Chủ đề   RSS   
 • #611882 23/05/2024

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (876)
  Số điểm: 7512
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Các trường hợp bổ sung nhân tạo nước dưới đất và phương án thực hiện?

  Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành  Thông tư 03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó, việc các trường hợp bổ sung nhân tạo nước dưới đất được quy đinh như sau.

  Các trường hợp bổ sung nhân tạo nước dưới đất

  Bổ sung nhân tạo nước dưới đất phải căn cứ vào kết quả đánh giá sự phù hợp về chất lượng, số lượng, khả năng giữ và trữ nước của tầng chứa nước dưới đất; nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước và yêu cầu bảo vệ nước dưới đất; đánh giá tác động kinh tế - xã hội và môi trường của việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

  Bổ sung nhân tạo nước dưới đất phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 26 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT theo đó công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất phải được thiết kế, tính toán phù hợp với đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn, địa hình, chất lượng nước và khả năng giữ, trữ nước của tầng chứa nước được bổ sung nhân tạo.

  Theo Điều 27 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT các trường hợp bổ sung nhân tạo nước dưới đất bao gồm

  - Bổ sung nhân tạo nước dưới đất để phục hồi các khu vực, tầng chứa nước bị suy thoái, cạn kiệt theo kế hoạch bảo vệ nước dưới đất đã được phê duyệt;

  - Bổ sung nhân tạo nước dưới đất nhằm gia tăng khả năng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất của tổ chức, cá nhân;

  - Nghiên cứu khoa học, thử nghiệm giải pháp bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

  Việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT phải thực hiện theo phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

  Công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất chỉ được vận hành chính thức sau khi đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về lượng nước, chất lượng nước bổ sung nhân tạo.

  Việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 27 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT phải lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Thông tư 03/2024/TT-BTNMT về phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất trước khi thực hiện.

  Phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất

  Theo Điều 28 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT nội dung phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất bao gồm

  +Thuyết minh sự cần thiết về nhu cầu bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

  + Mô tả về đặc điểm cấu trúc địa chất thủy văn, chất lượng nước trong tầng chứa nước và đánh giá khả năng giữ và trữ nước của tầng chứa nước;

  + Đánh giá sự phù hợp về số lượng, chất lượng của nguồn nước được sử dụng để bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

  + Thuyết minh giải pháp thiết kế kỹ thuật việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất bao gồm các nội dung chính: Phương pháp bổ sung nhân tạo (làm ngập, xây dựng đập cát, bồn, bể thấm, lỗ khoan ép, lỗ khoan thu nước, hố đào, hào rãnh kết hợp giếng hấp thu nước và các phương pháp khác); vị trí, quy mô, thông số kỹ thuật của công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất; giải pháp kiểm soát chất lượng nguồn nước trước khi bổ sung nhân tạo và việc giám sát chất lượng nước của tầng chứa nước trong quá trình bổ sung nhân tạo;

  + Mô tả quy trình vận hành thử nghiệm;

  + Mô tả quy trình vận hành, quản lý công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

  - Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ Hồ sơ gửi lấy ý kiến về phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bản điện tử qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Thông tư 03/2024/TT-BTNMT . Hồ sơ bao gồm:

  + Văn bản đề nghị cho ý kiến về phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

  + Phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT;

  + Sơ đồ, bản vẽ công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

  + Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác có liên quan của dự án (nếu có).

  - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản về phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất gửi tổ chức, cá nhân.

  Trên đây là một số quy định về bổ sung nhân tạo nước dưới đất theo Thông tư 03/2024/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/07/2024.

   

   

   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận