Các trường đại học tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” 2023 - 2024

Chủ đề   RSS   
 • #604857 18/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75415
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1927 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Các trường đại học tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” 2023 - 2024

  Bộ GD&ĐT có Công văn 4337/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2023 ban hành ngày 14/8/2023 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 - 2024
   
  Theo đó, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm năm học 2023 - 2024 tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” theo các nội dung sau:
   
  cac-truong-dai-hoc-to-chuc -tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-2023-2024
   
  (1) Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên
   
  - Quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
   
  - Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, đặc biệt là Nghị quyết 35-NQ/TW năm 2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
   
  - Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; giáo dục sinh viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.
   
  - Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.
   
  - Thông tin về tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023.
   
  (2) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên
   
  - Phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích của sinh viên theo quy định tại Hiến pháp năm 2013; Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi Luật Giáo dục đại học 2018 và các văn bản khác có liên quan.
   
  - Phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật pháp của sinh viên được quy định tại: 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  + Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản khác có liên quan.
   
  (3) Phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách của sinh viên
   
  - Trang bị những kiến thức cần thiết cho sinh viên khi mới nhập học bao gồm: các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ của sinh viên; các văn bản quy định về chế độ chính sách của sinh viên.
   
  - Các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên, công tác Đoàn, Hội, tư vấn học đường.
   
  - Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học.
   
  - Công tác xã hội trường học; các nội quy, quy định, những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.
   
  (4) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề
   
  - Giới thiệu về ngành, nghề, chương trình đào tạo, công tác tư vấn học đường cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội; các chương trình, hoạt động của cơ sở đào tạo.
   
  - Hướng dẫn phương pháp học đại học hiệu quả; kỹ năng hội nhập trong môi trường mới, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học.
   
  - Tổ chức các hoạt động cho sinh viên thi đua học tập, rèn luyện; khơi dậy ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp. 
   
  - Giáo dục truyền thống, đạo đức nghề nghiệp; kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề, phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội, quản lý cảm xúc và các kỹ năng viết hồ sơ xin việc.
   
  - Giáo dục phòng, chống tham nhũng; trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên.
   
  - Các chuyên đề khác theo kế hoạch và thực tiễn của nhà trường.
   
  Xem thêm Công văn 4337/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2023 ban hành ngày 14/8/2023.
   
  165 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận