Các thủ tục cần tiến hành khi chuyển nhượng cổ phần trong CTCP

Chủ đề   RSS   
 • #594944 30/11/2022

  anhhong58
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 4410
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 32 lần


  Các thủ tục cần tiến hành khi chuyển nhượng cổ phần trong CTCP

  1. Thủ tục đăng ký mua cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài

  Nhà đầu tư nước ngoài nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 2020 sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông.

  Hồ sơ, thủ tục đăng ký đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

  Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại trường hợp nêu trên thì bỏ qua thủ tục này.

  2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Khi việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần chưa niêm yết dẫn đến việc thay đổi đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thì công ty cổ phần phải tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư) trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi (Căn cứ Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020).

  Hồ sơ, thủ tục thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập, thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

  3. Thay đổi thông tin trong Sổ cổ đông

  Cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ (là các thông tin được quy định tại Khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp 2020) ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

  Như vậy, cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần cần yêu cầu công ty đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký ngay khi hoàn tất việc chuyển nhượng để đảm bảo quyền lợi của mình, đặc biệt là trong vấn đề chia cổ tức.

  Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty (Khoản 7 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020).

  4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Trong trường hợp việc chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần - là 01 nội dung có trên Gi ấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) thì công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung GCNĐKDN đến Phòng Đăng ký kinh doanh (xem hồ sơ, thủ tục chi tiết tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP). 

  5. Công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

  Trường hợp việc chuyển nhượng cổ phần dẫn đến thay đổi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thì công ty cổ phần có trách nhiệm phải thông báo công khai những thay đổi này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Thời hạn thông báo: trong vòng 30 ngày kể từ ngày được công khai (Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020).

   
  45 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhhong58 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận