Các thông tin người dân không được tiếp cận

Chủ đề   RSS   
 • #424034 09/05/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Các thông tin người dân không được tiếp cận

  Đó là thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác.

  Ngoài ra, còn các thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ và thông tin thuộc bí mật nhà nước, gồm thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định luật.

  Riêng đối với thông tin thuộc bí mật nhà nước, chỉ khi được giải mật thì công dân được quyền tiếp cận.

  Nội dung này được nêu tại Luật tiếp cận thông tin 2016 có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

  Ngoài ra, Luật tiếp cận thông tin 2016 cũng ban hành danh mục 15 loại thông tin phải được công khai rộng rãi. Cụ thể:

  1. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước;

  2. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước;

  3. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;

  4. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước;

  5. Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước;

  6. Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ;

  7. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn;

  8. Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

  9. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động;

  10. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành;

  11. Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học;

  12. Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật này; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;

  13. Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;

  14. Thông tin về thuế, phí, lệ phí;

  15. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

   
  6930 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  hainam1 (10/05/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424070   09/05/2016

  mcjambi
  mcjambi
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2012
  Tổng số bài viết (237)
  Số điểm: 1705
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 46 lần


  Hoá ra lại còn có cả các thông tin bí mật mà công dân không được quyền tiếp cận, tôi lấy ví dụ như chẳng may tiếp cận được và không biết đó là bí mật quốc gia, họ lại nói ra thì sao nhỉ ?

   
  Báo quản trị |  
 • #424089   10/05/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Bạn cho ví dụ cụ thể đi, thường những thông tin mật được lưu ở dạng văn bản và có đóng dấu "MẬT", ít nhất người tiếp cận buộc phải biết khi tiếp cận nó? 

   
  Báo quản trị |  
 • #424100   10/05/2016

  hainam1
  hainam1

  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:01/11/2010
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 6 lần


  Mình vẫn băn khoăn điều này:

  "Ngoài ra, còn các thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ và thông tin thuộc bí mật nhà nước, gồm thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định luật".

  Vậy cuộc họp cơ quan, chi bộ trực thuộc (cấp cơ sở) có được coi là bí mật không?

  Nếu có khiếu nại tố cáo các thông tin trong các cuộc họpcó được công khai không? Báo chí có được tiếp cận không?

  Xin trân trọng cảm ơn!

  Nguyễn Hải Nam

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hainam1 vì bài viết hữu ích
  trang_u (10/05/2016) honghanguyen89 (10/05/2016)
 • #424149   10/05/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Chào bạn, các thông tin thuộc bí mật công tác, cuộc họp nội bộ của CQNN và tài liệu của CQNN này thuộc nhóm nếu để tiếp cận sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an tòan xã hội.

  Nội dung văn bản thì có vẻ lý tưởng nhưng lý tưởng hay không còn phụ thuộc vào việc con người thực thi nó

   
  Báo quản trị |