Các thay đổi về giá đất mới nhất theo Luật đất đai năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #612145 30/05/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2924
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 35 lần


  Các thay đổi về giá đất mới nhất theo Luật đất đai năm 2024

  Giá đất luôn là một trong những yếu tố quan trọng và nhạy cảm nhất trong lĩnh vực bất động sản, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khía cạnh của đời sống kinh tế và xã hội.

  Luật Đất đai năm 2024 đã có nhiều cải tiến đáng kể so với các quy định trước đây, bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thay đổi về giá đất mới nhất theo Luật đất đai năm 2024.

  Với Luật Đất đai năm 2024, nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến phương pháp định giá đất, bãi bỏ khung giá đất và bảng giá đất đã được ban hành nhằm tạo ra sự minh bạch và công bằng hơn trong việc quản lý và sử dụng đất đai

  Ngoài ra, đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất. Cụ thể, việc định giá đất sẽ dựa trên các phương pháp sau:

   

  (1) Phương pháp định giá đất

  So với Luật Đất đai năm 2013 không quy định về phương pháp định giá đất thì Luật Đất đai năm 2024 đã quy định các phương pháp định giá đất như sau:

  Căn cứ vào khoản 5 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024 quy định về các phương pháp định giá đất, bao gồm:

  -Phương pháp so sánh: được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá.

  - Phương pháp thu nhập: được thực hiện bằng cách lấy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá đất;

  - Phương pháp thặng dư: được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  - Phương pháp hệ số: điều chỉnh giá đất được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất thị trường.

  - Chính phủ quy định phương pháp định giá đất khác chưa được quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 5 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024 sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  (2) Bãi bỏ khung giá đất

  Căn cứ theo Điều 113 Luật đất đai 2013 có nêu rõ về khung giá đất hiện tại như sau:

  Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. 

  Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

  Tuy nhiên, theo Luật Đất đai năm 2024 không ban hành quy định về khung giá đất được ban hành định kỳ 05 năm một lần

  (3) Bảng giá đất

  Bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 bao gồm:

  - Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

  - Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

  - Tính thuế sử dụng đất.

  - Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

  - Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

  - Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

  - Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai.

  - Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.

  - Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

  - Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

  - Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

  Đối với việc ban hành bảng giá đất, căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ. 

  Bên cạnh đó theo khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024, UBND cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026.

  Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

  Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

  Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh 

  Như vậy, so với Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 quy định bảng giá đất sẽ được cập nhật mỗi năm một lần. 

  Tóm lại, so với Luật Đất đai năm 2013 thì Luật Đất đai năm 2024 các quy định về giá đất có sự thay đổi nhất định, bãi bỏ khung giá đất, bổ sung thêm các phương pháp định giá đất cũng như bảng giá đất sẽ được cập nhật hằng năm thay vì định kỳ 05 năm một lần như trước.

   
  441 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamtuyet9366 vì bài viết hữu ích
  admin (16/07/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận