Các quy định về hợp đồng, bảo hiểm, thuế TNCN liên quan đến người thử việc

Chủ đề   RSS   
 • #539910 29/02/2020

  cloudysmile

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/02/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Các quy định về hợp đồng, bảo hiểm, thuế TNCN liên quan đến người thử việc

  Chị ký hợp đồng thử việc với nhân viên thời hạn là 2 tháng. Chị có phải đóng bảo hiểm bắt buộc không ? chị sẽ khấu trừ thuế TNCn tại nguồn hay tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần

   
  2544 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn cloudysmile vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539929   29/02/2020

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 quy định những đối tượng sau phải tham gia BHXH bắt buộc:

  “1.1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  1.2. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);

  Tại Điều 23 Bộ luật Lao động 2012 có thể hiểu rằng hợp đồng thử việc không phải đóng bảo hiểm xã hội vì hợp đồng thử việc không phải hợp đồng lao động và theo quy định trên thì trong nội dung của hợp đồng này không nhắc đến việc đóng bảo hiểm xã hội như hợp đồng lao động.

  Tuy nhiên trong trường hợp,  thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động theo hướng dẫn tại Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/7/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  Thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thử việc 02 tháng.

  Theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ta có thể hiểu như sau:

  Nếu người lao động chỉ có nguồn thu nhập duy nhất thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Việc làm mẫu này dựa trên thu nhập tại thời điểm trả thu nhập (việc trước đó cá nhân này đã có thu nhập không ảnh hưởng đến việc làm cam kết tại thời điểm này).

   
  Báo quản trị |  
 • #540005   29/02/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1242)
  Số điểm: 9152
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 183 lần


  Theo quy  định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm người lao động đang ký hợp đồng thử việc, do đó chị không cần phải đóng BHXH cho người này, trừ trường hợp chị ký hợp đồng lao động trong đó có thỏa thuận thời thử việc.

  Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:
  “i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

  Theo đó, với người thử việc thì chị sẽ đóng theo khấu trừ 10%, nếu trường hợp người thử việc này thu nhập chưa tới mức nộp thuế thì cần làm cam kết và chị không cần phải khấu trừ thuế cho người này nữa.

   

   
  Báo quản trị |