PV: Thưa PGS.TS Võ Trí Hảo, vấn đề mại dâm không còn xa lạ. Nó đã xuất hiện trong đời sống và đi vào nhiều tác phẩm văn học như Truyện Kiều của Nguyễn Du, Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng. Ở phương Tây thì có Trà hoa nữ của Alexandre Dumas, Những người khốn khổ của Victor Hugo. Vậy theo ông, mại dâm xuất hiện từ bao giờ?

PGS.TS Võ Trí Hảo: Xét về khía cạnh lịch sử, mại dâm xuất hiện từ rất lâu, xưa hơn cả nội dung Nguyễn Du đề cập trong Truyện Kiều. Mại dâm xuất phát từ nhu cầu sex nằm trong bản năng của tất cả các loài sinh vật sinh sản hữu tính, trong đó có con người. Khi có cầu (nhu cầu sex) ắt sẽ có cung (mại dâm).