Các phương thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu hiện hành

Chủ đề   RSS   
 • #583358 30/04/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 49 lần


  Các phương thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu hiện hành

  Căn cứ vào Mục 2 Chương 2 Luật Đấu thầu 2013, việc lựa chọn nhà thầu có thể tiến hành theo 04 phương thức sau:

  1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

  Các trường hợp áp dụng phương thức này bao gồm:

  - Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

  - Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

  - Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

  - Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

  - Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

  Nhà thầu sẽ nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

  2. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

  Các trường hợp áp dụng phương thức này bao gồm:

  - Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

  - Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

  Nhà thầu sẽ phải nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

  Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

  3. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

  Phương thức này được áp dụng trong trường hợp: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

  Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu. 

  Trong giai đoạn hai, nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu (bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai).

  4. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

  Phương thức này được áp dụng trong trường hợp: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

  Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Hồ sơ đề xuất về tài chính sẽ được mở ở giai đoạn hai.

  Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu (bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai).

   
  316 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583406   30/04/2022

  Các phương thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu hiện hành

  Đấu thầu là một lĩnh vực tương đối khó khăn cho những người mới. Từ việc lựa chọn hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cho đến các bước đánh giá hồ sơ dự thầu...Mỗi phương thức đều có đối tượng áp dụng, ưu điểm, nhược điểm riêng vì vậy cần phải hiểu rõ về từng phương thức thì mới lựa chọn chính xác, phù hợp với quy định và mục tiêu đề ra. Cảm ơn chia sẽ hữu ích của bạn và mong rằng có thể tham khảo thêm nhiều bài viết liên quan đến lĩnh vực đấu thầu này.

   
  Báo quản trị |  
 • #584510   29/05/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Đấu thầu là hình thức mà các doanh nghiệp lựa chọn để tìm kiếm, lựa chọn đối tác cho mình. Mục đích của bên mời thầu đó là để có được quyền cung cấp hàng hóa, dịch vụ với mức giá đủ để bù đắp các chi phí đã bỏ ra và có một khoản lợi nhuận ở mức tối đa. Nhà thầu, nhà đầu tư  sẽ có được những hàng hóa, dịch vụ phù hợp với kỹ thuật của nhà thầu, nhà đầu tư đó với mức chi phí hợp lý, thất nhất có thể. Hiện nay, ở Việt Nam thì đấu thầu chủ yếu là của nhà nước và các doanh nghiệp thì không bắt buộc áp dụng hình thức đấu thầu này.

   
  Báo quản trị |