Các khoản trợ cấp khi thuyền viên tàu biển bị TNLĐ, BNN

Chủ đề   RSS   
 • #591582 27/09/2022

  Các khoản trợ cấp khi thuyền viên tàu biển bị TNLĐ, BNN

  Trong quá trình công tác tại tàu biển thì các thuyền viên nếu bị tai nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp thì chủ tàu phải có những trách nhiệm sau đối với thuyền viên theo quy định tại Điều 69 Bộ Luật hàng hải Việt Nam 2015:

  - Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả, bao gồm: điều trị y tế, phẫu thuật, nằm viện, các loại thuốc, trang thiết bị điều trị cần thiết, chi phí ăn, ở của thuyền viên từ khi sơ cứu cho đến khi thuyền viên bình phục hoặc đến khi xác định là bệnh mãn tính.
  - Trả đủ tiền lương ghi trong hợp đồng lao động thuyền viên trong thời gian điều trị.
  - Thanh toán chi phí mai táng trong trường hợp thuyền viên bị tử vong trên tàu hoặc trên bờ trong thời gian đi tàu.
  - Vận chuyển thi thể hoặc tro cốt của thuyền viên bị tử vong về địa điểm hồi hương.
  - Bảo vệ và trả lại tài sản của thuyền viên để lại trên tàu cho thuyền viên hoặc thân nhân của họ trong trường hợp thuyền viên rời tàu khi bị bệnh, bị thương hoặc tử vong.
  Tuy nhiên trong những trường hợp sau thì chủ tàu không phải thanh toán chi phí cho thuyền viên:
  - Bị thương, bị bệnh xảy ra ngoài thời gian đi tàu;
  - Bị thương, bị bệnh do hành vi cố ý của thuyền viên.

  =>> Do đó các thuyền viên cần phải lưu ý những quyền lợi mà mình được nhận khi bị tai nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp và chủ tàu cũng cần xác định những trường hợp không có trách nhiệm thanh toán chi phí cho thuyền viên theo quy định nêu trên để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

   
  150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593336   31/10/2022

  Các khoản trợ cấp khi thuyền viên tàu biển bị TNLĐ, BNN

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Hàng hải là một ngành nghề đặc thù và có nhiều tính nguy hiểm khi NLĐ thưởng xuyên làm việc trong môi trường khắc nghiêt. Vì vậy, nếu chảng may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lao động cần biết những quy định mình được hỗ trợ chi phí như thế nào dẻ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thười chủ tàu cần biết những thông tin này cũng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi có những khoản chi chủ tàu không phải là người chi trả.

   
  Báo quản trị |