Các hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #576901 05/11/2021

  Các hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

  Theo khoản 1 Điều 47 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định có 03 hình thức bồi thường thiệt hại mà bên mua và bên bán bảo hiểm có thể thỏa thuận trước, bao gồm:

  1. Sửa chữa tài sản bị thiệt hại:

  Hình thức này có thể áp dụng trong các trường hợp:

  . Tài sản không bị thiệt hại toàn bộ, mức độ thiệt hại không lớn, có thể sửa chữa để đưa tài sản về mức giá trị ban đầu hoặc tiệm cận ban đầu (tại thời điểm giao kết hợp đồng)

  . Tài sản không thể thay thế, bên mua bảo hiểm cũng không muốn bị thu hồi tài sản

  Doanh nghiệp bảo hiểm có thể sẽ không trực tiếp sửa chữa tài sản thiệt hại mà thuê cá nhân, tổ chức có chuyên môn về sửa chữa để thực hiện trách nhiệm này. Chi phí sửa chữa, thuê nhân công sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm  chi trả.

  2. Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác

  Được áp dụng khi mức độ thiệt hại của tài sản quá lớn để doanh nghiệp bảo hiểm thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác. Hình thức này thường được thỏa thuận thực hiện khi tài sản này không phải tài sản đặc định, có thể thay thế bởi một tài sản khác có giá trị tương đương. Số tiền mua tài sản thay thế do doanh nghiệp bảo hiểm tự chi trả.

  Sau khi thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại.

  3. Trả tiền bồi thường

  Là một trong những hình thức phổ biến trong hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp sẽ trực tiếp bồi thường cho người được bảo hiểm với số tiền được dựa trên số tiền bảo hiểm và mức độ thiệt hại thực tế.

  Sau khi trả tiền bồi thường, giống với trường hợp trên, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại.

   

   
  1480 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn buivy081 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #576902   05/11/2021

  baoquyen1510
  baoquyen1510

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2021
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 985
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 23 lần


  Theo khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định:
  “Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.
  Như vậy, hợp đồng bảo hiểm tài sản là sự thỏa thuận giữa bên bán (doanh nghiệp bảo hiểm) và bên mua bảo hiểm, đối tượng là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. Khi đó, bên mua bảo hiểm trả phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp có trách nhiệm bảo hiểm, thanh toán tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (là sự kiện pháp lý mà khi xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành thanh toán cho bên được bảo hiểm một khoản tiền bảo hiểm hoặc khoản bồi thường nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm).
  Có 03 loại hợp đồng bảo hiểm, là:
  Hợp đồng bảo hiểm con người
  Hợp đồng bảo hiểm tài sản
  Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
  Tuy nhiên, bảo hiểm tài sản hình thành trong tương lai mang lại rủi ro lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm, nên thông thường các hợp đồng bảo hiểm tài sản chỉ có đối tượng là tài sản hiện có. Đồng thời, sự kiện bảo hiểm xảy ra phải làm hao tổn, thiệt hại, gây mất giá trị đột ngột và ở mức độ nhất định cho tài sản được bảo hiểm.
  Một trong những nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm là trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm, phát sinh từ thời điểm giao kết hợp đồng, được doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.
   
  Báo quản trị |