Các hình phạt phải chịu khi giao cấu với người dưới 18 tuổi?

Chủ đề   RSS   
 • #610594 29/04/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 7868
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 143 lần


  Các hình phạt phải chịu khi giao cấu với người dưới 18 tuổi?

  Như ta đã biết, giao cấu với trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật, dù giao cấu tự nguyện hay ép buộc. Như vậy, các hình phạt theo từng trường hợp mà người có hành vi giao cấu với người dưới 18 tuổi phải chịu sẽ là gì?

  1) Giao cấu với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

  Theo Điều 1 Luật trẻ em 2016, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Pháp luật Việt Nam lấy cột mốc 16 tuổi là vì theo khoa học hình sự, người đủ 16 tuổi về cơ bản đã có một số nhận thức về các yếu tố tâm, sinh lý để chịu trách nhiệm trước hành vi quan hệ tình dục của mình. 

  Vì vậy, nếu quan hệ tự nguyện với người từ đủ 16 trở lên thì sẽ không vi phạm pháp luật.

  Tuy nhiên căn cứ Điều 143 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội cưỡng dâm như sau:

  - Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

  + Nhiều người cưỡng dâm một người;

  + Phạm tội 02 lần trở lên;

  + Đối với 02 người trở lên;

  + Có tính chất loạn luân;

  + Làm nạn nhân có thai;

  + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

  + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

  + Tái phạm nguy hiểm

  Như vậy, nếu quan hệ không tự nguyện với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì sẽ là tội cưỡng dâm.

  2) Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

  Theo Điều 145 Bộ luật hình sự 2015 quy định tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:

  - Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật hình sự, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

  + Phạm tội 02 lần trở lên;

  + Đối với 02 người trở lên;

  + Có tính chất loạn luân;

  + Làm nạn nhân có thai;

  + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

  + Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

  + Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

  - Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  Theo Điều 144 Bộ luật hình sự 2015 quy định tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:

  - Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  + Có tính chất loạn luân;

  + Làm nạn nhân có thai;

  + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

  + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

  + Phạm tội 02 lần trở lên;

  + Đối với 02 người trở lên;

  + Tái phạm nguy hiểm.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

  + Nhiều người cưỡng dâm một người;

  + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

  + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

  + Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

  + Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

  - Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  Như vậy, nếu người đủ 18 tuổi trở lên giao cấu tự nguyện với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi thì sẽ xử lý theo tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

  Nếu người nào ép buộc giao cấu thì xử lý theo tội cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

  3) Giao cấu với người dưới 13 tuổi

  Theo Điều 142 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi như sau:

  - Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  + Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

  + Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

  + Có tính chất loạn luân;

  + Làm nạn nhân có thai;

  + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

  + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

  + Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

  + Phạm tội 02 lần trở lên;

  + Đối với 02 người trở lên;

  + Tái phạm nguy hiểm.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  + Có tổ chức;

  + Nhiều người hiếp một người;

  + Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;

  + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

  + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

  +Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

  + Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

  - Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  Như vậy, khi giao cấu với người dưới 13 tuổi dù tự nguyện hay ép buộc thì đều sẽ bị xử lý theo tội hiếp dâm.

   
  1251 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận