Các hành vi thông thầu và gian lận thầu bị cấm theo Luật Đấu thầu mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #605099 30/08/2023

  Các hành vi thông thầu và gian lận thầu bị cấm theo Luật Đấu thầu mới nhất

  Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh.
   
  Để đảm bảo cho việc đấu thầu được diễn ra trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế thì Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 có đề ra những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 16 bao gồm:
   
  Các hành vi bị nghiêm cấm
   
  - Đưa, nhận, môi giới hối lộ;
   
  - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức;
   
  - Thông thầu;
   
  - Gian lận thầu;
   
  - Cản trở đấu thầu;
   
  - Không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu;
   
  - Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định;
   
  - Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa xác định được nguồn vốn theo quy định;
   
  Trong đó các hành vi thông thầu, gian lận thầu bao gồm những hành vi sau:
   
  Thông thầu
   
  - Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu hoặc rút hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;
   
  - Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;
   
  - Nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.
   
  Gian lận thầu
   
  - Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu;
   
  - Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
   
  =>> Theo đó những hành vi thông thầu và gian lận thầu trên sẽ bị cấm theo Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.
   
  97 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận