Các giao dịch bị vô hiệu trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Chủ đề   RSS   
 • #581542 22/03/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Các giao dịch bị vô hiệu trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản

  Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 59 Luật Phá sản 2014 quy định về giao dịch bị vô hiệu như sau:

  Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;

  - Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  - Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn;

  - Tặng cho tài sản;

  - Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  - Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

  Lưu ý: các giao dịch bên trên được thực hiện với những người liên quan (được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 59 Luật Phá sản 2014) trong thời gian 18 tháng trước ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản sẽ bị coi là vô hiệu.

  Những người liên quan là những người có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Vì vậy, những người liên quan thường được doanh nghiệp, hợp tác xã lựa chọn để thực hiện các hành vi tẩu tán tài sản thông qua việc chuyển giao tài sản cho những người này.

  Do đó mà quy định của Luật Phá sản 2014 đối với khoảng thời gian bị cấm giao dịch với những người liên quan rộng hơn với những chủ thể còn lại.

   

   
  412 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581825   27/03/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Các giao dịch bị vô hiệu trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Mình xin đưa ra cụ thể hơn những người liên quan mà doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện giao dịch bao gồm Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đối với công ty con, người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định của cơ quan quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã đó, người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.

   
  Báo quản trị |  
 • #582168   30/03/2022

  Các giao dịch bị vô hiệu trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản

  Cảm ơn bài viết của bạn nhưng mình thắc mắc về "Những người liên quan là những người có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Vì vậy, những người liên quan thường được doanh nghiệp, hợp tác xã lựa chọn để thực hiện các hành vi tẩu tán tài sản thông qua việc chuyển giao tài sản cho những người này." Vậy đây có phải thuộc trường hợp lách luật không?

   
  Báo quản trị |  
 • #582244   30/03/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Thủ tục phá sản được bắt đầu kể từ thời điểm Toà án ra Quyết định mở thủ tục phá sản. Vào thời điểm này, các doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đều phải chịu sự quản lý và giám sát của thẩm phán, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Một trong những vấn đề trọng tâm trong giải quyết phá sản là phải bảo toàn thật tốt tài sản và quản lý công nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản. Do đó, nhằm bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thủ tục phá sản, Luật Phá sản đã quy định một số giao dịch bị vô hiệu trước khi mà Tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản.

   
  Báo quản trị |