Các giai đoạn "làm luật" ở Anh

Chủ đề   RSS   
 • #429771 04/07/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 119 lần


  Các giai đoạn "làm luật" ở Anh

  Thực tế quy trình "làm luật" ở Anh rất phức tạp nhưng nhìn chung bao gồm các giai đoạn như sau:

  Giai đoạn ở Hạ viện

  Giai đoạn

  Các hoạt động chính

  Thời gian

  Lần đọc thứ nhất (first reading)

  - Chính thức đọc tên của dự luật;

  - Chính thức ra lệnh cho in dự luật để phát cho các hạ nghị sỹ

   

  Lần đọc thứ hai (second reading)

  - Cơ hội chủ yếu để thảo luận về các nguyên tắc, nội dung chủ yếu của dự luật. 

  - Sau phiên họp thứ hai, Dự luật thường sẽ được lên thời gian biểu.

  Thường diễn ra khoảng sau 2 tuần sau lần đọc thứ nhất (first reading) 

  Giai đoạn ủy ban (Committee stage)

  - Đây là cơ hội để xem xét và bỏ phiếu các nội dung chi tiết của từng điều khoản;

  - Chủ tịch ủy ban có thể chọn lựa các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung để bỏ phiếu.

  Thường diễn ra ngay sau lần đọc thứ hai và có thể kéo dài từ một phiên họp cho tới nhiều tháng

  Giai đoạn báo cáo

  Cơ hội để xem xét các đề nghị sửa đổi dự luật; cơ hội để các hạ nghị sỹ chưa tham gia dự luật đề nghị sửa đổi, bổ sung dự luật.

  Thường ngay sau giai đoạn Ủy ban

  Lần đọc thứ ba

  Cơ hội cuối để thảo luận về dự luật;

  Dự luật được bỏ phiếu để xem có được chấp thuận hay không;

  Sau đó dự luật được chuyển sang Thượng viện nếu như đã được bỏ phiếu thuận

  Thường trong cùng ngày với thời điểm kết thúc giai đoạn báo cáo.

   

  Giai đoạn ở thượng viện

  Giai đoạn

  Các hoạt động chính

  Thời gian

  Lần đọc thứ nhất (first reading)

  - Chính thức đọc tên của dự luật;

  - Chính thức ra lệnh cho in dự luật để phát cho các thượng nghị sỹ

  Ngay sau khi dự luật được chuyển từ hạ viện sang

  Lần đọc thứ hai

  Các nội dung mang tính nguyên tắc của dự luật sẽ được thảo luận;

  Đối với dự luật của Chính phủ soạn thảo trên cơ sở cương lĩnh tranh cử thì sẽ luôn được bỏ phiếu thuận bởi thượng viện ở giai đoạn này (theo Thông lệ Salisbury – Salisbury Convention).

  Sau lần đọc thứ nhất 2 cuối tuần (khoảng 10 ngày).

  Giai đoạn Ủy ban

  Nội dung chi tiết (các điều khoản) của dự luật sẽ được cân nhắc, xem xét.

  Sau ít nhất 14 ngày kể từ lần đọc thứ hai và thường kéo dài trong nhiều ngày

  Giai đoạn báo cáo

  Dự luật tiếp tục có cơ hội bị đề nghị chỉnh sửa

  Sau giai đoạn Ủy ban ít nhất là 14 ngày và có thể kéo dài trong nhiều ngày

  Lần đọc thứ ba

  - Dự luật vẫn có thể bị tiếp tục đề nghị sửa đổi (trừ các nội dung đã được bỏ phiếu ở giai đoạn trước);

  - Bỏ phiếu thông qua dự luật.

  Sau giai đoạn báo cáo ít nhất 3 ngày làm việc.

  Giai đoạn trao đổi qua lại giữa hai viện

  Các nội dung còn vênh nhau giữa bản dự thảo luật đã được hạ viện thông qua và bản dự thảo luật được thượng viện thông qua sẽ được trao đổi qua lại giữa hai viện để tìm sự thỏa hiệp. Quá trình này được trao qua, đổi lại cho tới khi hai viện đạt được sự đồng thuận.

   

   

  Cập nhật bởi eyestorm ngày 04/07/2016 07:57:33 CH

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  9125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận