Các điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu kể từ 01/01/2021

Chủ đề   RSS   
 • #559380 30/09/2020

  nghuynhminhkhoi
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/06/2020
  Tổng số bài viết (388)
  Số điểm: 2231
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 21 lần


  Các điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu kể từ 01/01/2021

  Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã thay đổi về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng so với Luật Chứng khoán sửa đổi 2010. Trong đó có thể kể đến một số thay đổi về điều kiện chào bán như:

  - Thay đổi về mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán.

  - Thay đổi về lãi năm trước năm đăng ký chào bán.

  - Thay đổi phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

  - Và một số điều kiện khác.

  Sau đây là những điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Luật Chứng khoán 2019:

  1. Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

  2. Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

  3. Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

  4. Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

  5. Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

  6. Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

  7. Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

  8. Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

  9. Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

   
  1500 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #559500   30/09/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 23 lần


  Cảm ơn bài viết rất hữu ích, kịp thời, nhanh chong cập nhật những quy định pháp luật mới nhất. Hiện tại mình cũng đang tìm hiểu về chứng khoán. Không biết nếu bạn có hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, bạn có thể hỗ trợ cũng như hướng dẫn giúp mình những bước đầu tiên để chơi chứng khoán được không?

   
  Báo quản trị |  
 • #561076   27/10/2020

  Caothikimdung1001
  Caothikimdung1001
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2020
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 1625
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam trước ngày 01/01/2021

  Theo Điều 12 Luật chứng khoán 2006, việc chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ được tiến hành theo một trong các phương thức sau đây:

  Thông qua phương tiện truyền thông, internet, tivi, sách báo…

  Chào bán cho mình một số lượng nhà đầu tư không xác định, chào bán cổ phiếu cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên.         

  Để chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

  Tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán thì vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký chào bán tối thiểu 10.000.000.000 VND.

  Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ tính đến năm đăng ký chào bán.

  Cổ đông sáng lập phải nắm giữ ít nhất 20 % cổ phần của tổ chức phát hành và phải nắm giữ mức này tối thiểu ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

  Bên cạnh những quy định chung ở trên, Luật chứng khoán 2006 cũng có định quy định riêng đối với:

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Đã trở thành công ty cổ phần

  Hội đồng quản trị liên doanh hoặc chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thông qua các phương án phát hành cổ phiếu và sử dụng vốn thu từ việc bán cổ phiếu.

  Có công ty chứng khoán tư vấn các vấn đề liên quan đến việc lập hồ sơ chào bán cổ phiếu.

  Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng

  Có ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn từ việc bán cổ phiếu, được các tổ chức có thẩm quyền phê duyệt, bảo lãnh.

  Doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nằm trong đề án phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, thành phố trực thuộc trung ương.

  Cam kết chịu trách nhiệm liên đới của hội đồng quản trị hoặc cổ đông sáng lập đối với phương án phát hành và sử dụng vốn thu được khi chào bán cổ phiếu.

   
  Báo quản trị |