Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam?

Chủ đề   RSS   
 • #605576 22/09/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (458)
  Số điểm: 3535
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam?

  Hiện nay thì giữa những cuộc xung đột trên thế giới thì mỗi nước trên thế giới đều phải có sự dè chừng và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Vậy thì pháp luật Việt Nam hiện nay quy định về  cơ quan nào sẽ là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam?

   

  Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia sẽ như thế nào?

  Căn cứ theo quy định pháp luật tại Điều 22 Luật An ninh quốc gia 2004 thì các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia như sau:

  - Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:

  + Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị an ninh, tình báo, cảnh vệ Công an nhân dân;

  + Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị bảo vệ an ninh quân đội, tình báo Quân đội nhân dân;

  + Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên giới trên đất liền và khu vực biên giới trên biển.

  - Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, phạm vi trách nhiệm hoạt động và quan hệ phối hợp của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật An ninh quốc gia 2004 do pháp luật quy định.

  Vậy chúng ta thấy rằng pháp luật quy định rất rõ những cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia sẽ bao gồm những bộ phần như quy định trên.

  Nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia sẽ làm gì?

  Căn cứ theo quy định pháp luật tại Điều 23 Luật An ninh quốc gia 2004 thì những nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:

  - Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 14 Luật An ninh quốc gia 2004.

  - Các nhiệm vụ cụ thể của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia:

  + Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất các chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia;

  + Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, tổ chức và công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;

  + Tổ chức, chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia;

  + Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia;

  + Thực hiện hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập trong phòng, chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

  Như vậy, nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia chủ yếu là bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hoá, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bảo vệ an ninh trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác của quốc gia và một số nhiệm vụ khác được nêu trên

  Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia sẽ như thế nào?

  Căn cứ theo quy định pháp luật tại Điều 24 Luật An ninh quốc gia 2004 như sau:

  - Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được quyền:

  + Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;

  + Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia;

  + Yêu cầu cơ quan, tổ chức tài chính, kho bạc, ngân hàng kiểm tra, phong toả tài khoản, nguồn tài chính liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia;

  + Yêu cầu cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông, hải quan bóc mở hoặc giao thư tín, điện tín, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá để kiểm tra khi có căn cứ xác định trong đó có thông tin, tài liệu, chất nổ, vũ khí, vật phẩm khác có nguy hại cho an ninh quốc gia;

  + Kiểm tra phương tiện giao thông, phương tiện thông tin, máy tính, mạng máy tính, đồ vật, tài liệu, hàng hoá, chỗ ở, nơi làm việc hoặc các cơ sở khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ xác định liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia;

  + Trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp bách để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra;

  + Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc hoặc các hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam khi có căn cứ xác định các hoạt động này gây nguy hại cho an ninh quốc gia; yêu cầu ngừng các chuyến vận chuyển bằng các loại phương tiện giao thông của Việt Nam hoặc các phương tiện giao thông của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an toàn cho các phương tiện đó;

  + Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người cộng tác, người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia.

  - Thủ trưởng cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia quyết định việc sử dụng các quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật An ninh quốc gia 2004 theo thủ tục, thẩm quyền do Chính phủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.

  - Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia có trách nhiệm:

  + Tiến hành các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật;

  + Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; trong trường hợp vì yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia phải hạn chế các quyền và lợi ích đó thì phải được người có thẩm quyền quyết định;

  + Giữ bí mật về sự giúp đỡ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

  Như vậy, những quyền hạn trách nhiệm của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định trên.

  Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia là một trong những cơ quan quan trọng, chủ chốt trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

   
   
  209 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận