Các chi phí được trừ khi công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ người bán vé số

Chủ đề   RSS   
 • #551255 04/07/2020

  Các chi phí được trừ khi công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ người bán vé số

  Bộ tài chính đang dự thảo thông tư Hướng dẫn quy định tại Khoản 3 Điều 7 Chương IV Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

  Hình ảnh minh họa: Các chi phí được trừ khi công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ người bán vé số

  Theo đó, tại Khoản 3 Điều 7 Chương IV Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được bảo đảm từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Dự thảo hướng dẫn chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động như sau:

  - Các khoản chi của công ty xổ số kiến thiết để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty xổ số kiến thiết nếu đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 dự thảo thông tư Hướng dẫn quy định tại Khoản 3 Điều 7 Chương IV Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

  - Trường hợp khoản chi tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động thông qua một cơ quan, tổ chức tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận, hồ sơ xác định khoản tài trợ gồm:

  + Danh sách người bán lẻ xổ số lưu động được nhận hỗ trợ và tổng giá trị khoản tài trợ của công ty xổ số kiến thiết có xác nhận của đại diện cơ quan, tổ chức là đơn vị nhận tài trợ.

  + Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

  - Trường hợp khoản chi hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người bán lẻ xổ số lưu động đáp ứng các điều kiện sau:

  + Thực tế đã chi hỗ trợ cho người bán lẻ xổ số lưu động, có chứng từ chi tiền từ ngày 01 tháng 4 năm 2020;

  + Danh sách người bán lẻ xổ số lưu động được nhận hỗ trợ từ các nguồn tài chính hợp pháp của công ty xổ số kiến thiết do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Chương IV Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

  - Người đại diện theo pháp luật của Công ty xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng từ quy định tại Điều này.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   

  Cập nhật bởi huynhvanda ngày 04/07/2020 11:42:51 SA
   
  2115 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn huynhvanda vì bài viết hữu ích
  lele2348 (05/07/2020) tranthiduong_1998 (05/07/2020) my2910 (05/07/2020) nhatduy220500 (05/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận