các biểu mẫu trong tố tụng hình sự

Chủ đề   RSS   
 • #14927 08/05/2009

  ngoc_thang89

  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  các biểu mẫu trong tố tụng hình sự

  các biểu mẫu trong tố tụng hình sự
   
  76131 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngoc_thang89 vì bài viết hữu ích
  nguyentrongtan188 (01/06/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #14928   15/03/2009

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2720)
  Số điểm: 19187
  Cảm ơn: 915
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

   
  Báo quản trị |  
 • #14929   08/05/2009

  hienhuong
  hienhuong

  Sơ sinh

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:09/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  tôi đang cần các biểu mẫu tố tụng hình sự theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA(C11)

  #ccc" align="center">

  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

  Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
  Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!
   
  Báo quản trị |  
 • #224754   07/11/2012
  Được đánh dấu trả lời

  BỘ CÔNG AN

  ——

  Số: 1351/2004/QĐ-BCA (C11)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ———————————

  Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự  của lực lượng công an nhân dân

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

  Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003;

  Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004;

  Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng Công an nhân dân.

  Điều 2. Việc in, phát hành các biểu mẫu phải bảo đảm yêu cầu tại Danh mục biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự và các quy định khác có liên quan.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 295/2000/QĐ-BCA (C11) ngày 06/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự.

  Điều 4. Các đồng chí Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

  Lê Hồng Anh-Đã ký


  DANH MỤC

  BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

  (ban hành kèm theo Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 18/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an).

  Số thứ tự

  Tên biểu mẫu

  Ký hiệu

  Đơn vị

  Chất liệu

  Khổ

  (cm)

  Mặt in

  Ghi chú

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  I. Các Quyết định

   

   

   

   

   

   

  1

  Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

  01QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  2

  Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

  02QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  3

  Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự

  03QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  4

  Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự

  04QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  5

  Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

  05QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  6

  Quyết định nhập vụ án hình sự

  06QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  7

  Quyết định tách vụ án hình sự

  07QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  8

  Quyết định ủy nhiệm

  08QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  9

  Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trong việc điều tra vụ án hình sự

  09QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  10

  Quyết định phân công Điều tra viên điều tra vụ án hình sự

  10QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  11

  Quyết định ủy thác điều tra

  11QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  12

  Quyết định thay đổi Điều tra viên

  12QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  13

  Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự

  13QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  14

  Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự

  14QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  15

  Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự

  15QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  16

  Quyết định khởi tố bị can

  16QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  17

  Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can

  17QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  18

  Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can

  18QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  19

  Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

  19QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  20

  Quyết định đình chỉ điều tra bị can

  20QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  21

  Quyết định phục hồi  điều tra bị can

  21QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  22

  Quyết định áp giải bị can

  22QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  23

  Quyết định truy nã

  23QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  24

  Quyết định đình nã

  24QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  25

  Quyết định tạm giữ

  25QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  26

  Quyết định gia hạn tạm giữ

  26QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  27

  Quyết định cho bảo lĩnh

  27QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  28

  Quyết định cho đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm

  28QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  29

  Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn

  29QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  30

  Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

  30QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  31

  Quyết định hủy bỏ lệnh kê biên tài sản

  31QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  32

  Quyết định dẫn giải người làm chứng

  32QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  33

  Quyết định xử lý vật chứng

  33QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  34

  Quyết định khai quật tử thi

  34QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  35

  Quyết định trưng cầu người phiên dịch

  35QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  36

  Quyết định trưng cầu giám định

  36QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  37

  Quyết định trưng cầu giám định bổ sung

  37QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  38

  Quyết định trưng cầu giám định lại

  38QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  39

  Quyết định thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa

  39QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  40

  Quyết định trả tự do

  40QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  41

  Quyết định thu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án hình sự

  41QĐ

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

   

  II. Các lệnh

   

   

   

   

   

   

  1

  Lệnh bắt khẩn cấp

  01L

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  2

  Lệnh khám xét khẩn cấp

  02L

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  3

  Lệnh bắt bị can để tạm giam

  03L

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  4

  Lệnh khám xét

  04L

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  5

  Lệnh tạm giam

  05L

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  6

  Lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tử, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện

  06L

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  7

  Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện

  07L

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  8

  Lệnh kê biên tài sản

  08L

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  9

  Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

  09L

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  10

  Lệnh trích xuất và dẫn giải

  10L

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

   

  III. Các Biên bản và Văn bản kèm theo Biên bản.

   

   

   

   

   

   

  1

  Biên bản về việc bắt người

  01BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  2

  Biên bản khám xét

  02BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  3

  Bản thống kê những đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét

  03BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  4

  Bản thống kê những đồ vật khám thấy và giao cho cá nhân, chính quyền, cơ quan, tổ chức bảo quản

  04BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  5

  Biên bản bắt người phạm tội quả tang

  05BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  6

  Biên bản bắt người đang truy nã

  06BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  7

  Biên bản giao, nhận người bị bắt

  07BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  8

  Biên bản kê biên tài sản

  08BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  9

  Biên bản thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện

  09BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  10

  Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu

  10BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  11

  Biên bản đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm

  11BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  12

  Biên bản về việc trả lại tài sản

  12BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  13

  Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể

  13BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  14

  Biên bản hỏi cung bi can

  14BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  15

  Biên bản ghi lời khai

  15BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  16

  Biên bản đối chất

  16BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  17

  Biên bản nhận dạng

  17BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  18

  Biên bản thực nghiệm điều tra

  18BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  19

  Biên bản khám nghiệm hiện trường

  19BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  20

  Biên bản khám nghiệm tử thi

  20BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  21

  Biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi

  21BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  22

  Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông

  22BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  23

  Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông

  23BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  1

   

  24

  Biên bản giao nhận vật chứng

  24BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

  25

  Biên bản giao nhận hồ sơ vụ án

  25BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  26

  Biên bản về việc đọc, ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án

  26BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  27

  Biên bản về việc sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án

  27BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  28

  Biên bản giao nhận (Quyết định khởi tố bị can, Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can; các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát; Bản kết luận điều tra vụ án)

  28BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  29

  Biên bản mở niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ

  29BB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  2

   

   

  IV. Các văn bản khác

   

   

   

   

   

   

  1

  Thông báo về việc bắt/tạm giam

  01VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  2

  Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự/hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

  02VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  3

  Thông báo về kết quả giải quyết khiếu nại/tố cáo

  03VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  4

  Thông báo về nội dung kết luận giám định

  04VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  5

  Thông báo về việc từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa

  05VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  6

  Giấy triệu tập (bìa 100g/m2)

  06VB

  C

  Giấy trắng 58g/m2

  39 X 19

  2

  200tr/cuốn

  7

  Giấy triệu tập bị can (bìa 100g/m2)

  07VB

  C

  Giấy trắng 58g/m2

  39 X 19

  1

  200tr/cuốn

  8

  Giấy mời (bìa 100g/m2)

  08VB

  C

  Giấy trắng 58g/m2

  39 X 19

  1

  200tr/cuốn

  9

  Giấy biên nhận

  09VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  10

  Giấy chứng nhận người bào chữa

  10VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  11

  Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự

  11VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  12

  Giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú

  12VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  13

  Bản kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can

  13VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A4

  1

   

  14

  Lý lịch bị can

  14VB

  tờ

  Giấy trắng 58g/m2

  A3

  2

   

  15

  Giấy giới thiệu công tác (bìa 100g/m2)

  15VB

  C

  Giấy trắng 58g/m2

  16 X 30

  1

  200tr/ cuốn

  Tổng số : 95 biểu mẫu

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

  Lê Hồng Anh-Đã ký

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranvanbinh_haiaiai vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (07/11/2012)
 • #224786   07/11/2012

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2720)
  Số điểm: 19187
  Cảm ơn: 915
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Hay nhể. Phải cảm ơn bạn này nhiều nhiều. Chủ đề này đã được "xếp kho" từ lâu mà bạn vẫn tìm được

   
  Báo quản trị |  
 • #236058   28/12/2012

  changkhoonline77
  changkhoonline77

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:25/09/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  mình cần file của 95 biểu mẫu đó. bạn cho mình với

   
  Báo quản trị |  
 • #341856   30/08/2014
  Được đánh dấu trả lời

  mình cần file 95 biểu mẫu tố tụng hình sự. cám ơn nhiều

   
  Báo quản trị |  
 • #389551   26/06/2015

  tuanvnonline
  tuanvnonline

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2008
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 101
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  :v tài liệu của Bộ Công an thì bạn đừng hi vọng tìm trên mạng nhé

  CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG

  P707-N2b, Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội

  Tel: 04-35641441 - Fax: 04-35641442

  www.khaiphong.vn - www.luatkhaiphong.com

   
  Báo quản trị |