Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm những gì?

Chủ đề   RSS   
 • #604334 28/07/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (414)
  Số điểm: 3195
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm những gì?

  Hiện nay, việc công dân được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình vào những vấn đề, quyết định của cơ sở rất quan trọng. Do đó, để đảm bảo việc này thì Nhà nước ta đang triển khai như thế nào vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở?

   

  Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì?

  Căn cứ Điều 5 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có quy định về quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở như sau:

  - Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

  - Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  - Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

  - Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

  Theo đó, công nhân có quyền được yêu cầu cung cấp thông tin, đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến các vấn đề của cơ sở và một số vấn đề khác theo quy định nêu trên

  Pháp luật quy định nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở như thế nào?

  Căn cứ Điều 6 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có quy định về nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở như sau:

  - Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

  - Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  - Chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.

  - Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

  - Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  Như vậy, ngoài quyền mà công dân được phép thì cũng đồng thời có những nghĩa vụ mà công dân phải làm khi thực hiện dân chủ ở cơ sở.

  Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm những gì?

  Theo Điều 8 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm:

  - Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

  - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

  - Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trong việc thực hiện dân chủ và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; lấy mức độ thực hiện dân chủ ở cơ sở của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

  - Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát hiện và xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

  - Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số.

  Như vậy, để thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, Nhà nước ta đã đề ra một số biện pháp nhằm đáp ứng cho vấn đề nói trên, đảm bảo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đúng theo quy định của pháp luật.

  Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy Nhà nước ta cũng đã và đang thực hiện tốt việc thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm đảm bảo mọi người dân đều có quyền nêu lên ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề của cơ sở.

   
   
  601 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận