Cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi gì?

Chủ đề   RSS   
 • #595731 24/12/2022

  Cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi gì?

  Căn cứ Điều 2 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định:
  "Điều 2. Giải thích từ ngữ
  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  ...
  7. Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ."

  =>> Theo đó chuyển giao công nghệ là hoạt động nhằm chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào nước ta; khuyến khích chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước.
  Và hiện nay nếu các cá nhân thuộc các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học tham gia hoạt động nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ được hưởng các hỗ trợ theo Điều 15 Nghị định 76/2018/NĐ-CP như sau:
  - Trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục công nghệ cao, được hưởng ưu đãi dành cho nhân lực công nghệ cao của doanh nghiệp;
  - Được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ;
  - Được ưu tiên đưa vào cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ;
  - Đối với cá nhân thuộc cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, thời gian làm việc tại doanh nghiệp được tính vào quỹ thời gian dành cho nghiên cứu khoa học.
  Ngoài ra các cá nhân thuộc các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước trong các trường hợp sau:
  - Đối với cá nhân thuộc cơ sở nghiên cứu đạt các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ từ nhóm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư hoặc kỹ thuật viên trở lên theo quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;
  - Đối với cá nhân thuộc cơ sở giáo dục đại học đạt các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ từ nhóm chức danh giảng viên trở lên theo quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.
  =>> Theo đó nếu các cá nhân thuộc các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học nếu đáp ứng đủ điều kiện trên sẽ được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ khi tham gia hoạt động nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

   
  39 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596735   31/12/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4028
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 38 lần


  Cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi gì?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số, nâng cao nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp, nhà nước và địa phương ban hành các chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ ưu đãi cho các cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ. Theo đó, cá nhân tham gia nghiên cứu đổi mới công nghệ sẽ được hưởng các ưu đãi về chính sách làm việc như tham gia các khóa đào tạo, ưu tiên đưa vào cơ sở dữ liệu chuyên công nghệ để khuyển khích đào tạo phát triển.

   
  Báo quản trị |  
 • #596780   01/01/2023

  Cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi gì?

  cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ich từ bài viết của bạn, khoa học công nghệ có thể được xem là cốt lõi của một quốc gia, một quốc gia, một nền kinh tế có vũng mạnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào khoa học công nghệ. Cho nên nhà nước cần có nhiều thêm các chính sách phát triển.

   
  Báo quản trị |