Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #605258 07/09/2023

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 395
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

  Đối tượng nào nộp thuế theo phương pháp kê khai? Hồ sơ nộp thuế theo phương pháp kê khai gồm những giấy tờ gì và nộp cho cơ quan nào?

  Cá nhân kinh doanh nào được nộp thuế theo phương pháp kê khai?

  Theo Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định việc nộp thuế theo phương pháp kê khai áp dụng đối với cá nhân kinh doanh thuộc một trong hai trường hợp sau:

  - Cá nhân kinh doanh quy mô lớn;

  - Cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

  Cần lưu ý: Nếu cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thì phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

  Ngoài ra, khi cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thì không phải quyết toán thuế.

  huong-dan-nop-thue

  Hồ sơ nộp thuế theo phương pháp kê khai gồm những giấy tờ gì và nộp cho cơ quan nào?

  Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định hồ sơ nộp thuế theo phương pháp kê khai được bao gồm các loại giấy tờ sau:

  - Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC;

  - Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

  + Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

  Về nơi nộp hồ sơ khai thuế theo phương pháp kê khai là Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Thời hạn nộp thuế và hồ sơ khai thuế theo phương pháp kê khai được quy định ra sao?

  Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 11 Thông tư 40/2021/TT-BTC có quy định về thời gian nộp thuế theo phương pháp kê khai được thực hiện như sau:

  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:

  + Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

  + Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

  - Thời hạn nộp thuế:

  Thời hạn nộp thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể:

  + Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

  Tóm lại, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần chuẩn bị các giấy tờ nêu trên và nộp cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh.

   

   
  248 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận