Cá nhân không phải là đấu giá viên có được điều hành cuộc đấu giá?

Chủ đề   RSS   
 • #604093 19/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cá nhân không phải là đấu giá viên có được điều hành cuộc đấu giá?

  Đấu giá viên là người điều hành cuộc đấu giá, được cấp thẻ đấu giá viên và chỉ định đấu giá theo quy định pháp luật. Trường hợp người tổ chức và điều hành đấu giá không phải là đấu giá viên thì hợp đồng dịch vụ đấu giá có bị hủy?
   
  ca-nhan-khong-phai-la-dau-gia-vien-co-duoc-dieu-hanh-cuoc-dau-gia
   
  1. Đấu giá viên là ai?
   
  Đấu giá viên là một chức danh bổ trợ tư pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá khi đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn Đấu giá viên.
   
  Theo Điều 10 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định  Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
   
  - Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.
   
  - Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng.
   
  - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 Luật Đấu giá 2016, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 Luật Đấu giá tài sản 2016.
   
  - Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.một chức danh bổ trợ tư pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá khi đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đấu giá viên.
   
  2. Đấu giá viên có những quyền gì trong phiên đấu giá?
   
  Theo khoản 1 Điều 18 Luật Đấu giá tài sản 2016 Đấu giá viên hành nghề theo các hình thức sau đây:
   
  - Hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;
   
  - Hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản;
   
  - Hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.
   
  * Tại các cơ sở nêu trên Đấu giá viên có các quyền:
   
  - Hành nghề trên toàn lãnh thổ Việt Nam;
   
  - Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá;
   
  - Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016.
   
  - Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản;
   
  - Điều hành cuộc đấu giá theo hợp đồng giữa Hội đồng đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản nơi đấu giá viên hành nghề trong trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng thực hiện hoặc tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng trong trường hợp tổ chức tự đấu giá;
   
  - Hướng dẫn, giám sát việc tập sự của người tập sự hành nghề đấu giá;
   
  - Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
   
  3. Có thể hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá nếu người điều hành không phải là Đấu giá viên?
   
  Cụ thể khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định trường hợp người có tài sản đấu giá có quyền hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản khi có một trong các căn cứ sau đây:
   
  - Tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá tài sản mà tiến hành cuộc đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành cuộc đấu giá, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;
   
  - Tổ chức đấu giá tài sản cố tình cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá và trúng đấu giá;
   
  - Tổ chức đấu giá tài sản có một trong các hành vi: không thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản; không thông báo công khai việc đấu giá tài sản; thực hiện không đúng quy định về bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; cản trở, hạn chế người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá;
   
  - Tổ chức đấu giá tài sản thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
   
  - Tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cuộc đấu giá không đúng quy định về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
   
  Như vậy, người tham gia có quyền hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá nếu tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá tài sản mà tiến hành cuộc đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành cuộc đấu giá.
   
  249 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận