Cá nhân có thể bị phạt đến 500 triệu đồng, tổ chức bị phạt đến 1 tỷ đồng nếu có hành vi lấn chiếm đất

Chủ đề   RSS   
 • #538128 31/01/2020

  Cá nhân có thể bị phạt đến 500 triệu đồng, tổ chức bị phạt đến 1 tỷ đồng nếu có hành vi lấn chiếm đất

   
  - Cá nhân, tổ chức lấn chiếm đất nông nghiệp, không phải đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng ở khu vực nông thông từ một héc ta trở lên sẽ bị phạt 200-500 triệu đồng (quy định hiện hành là 1-3 triệu đồng và không nêu cụ thể mức độ lấn chiếm).
   
  Kết quả hình ảnh cho đất
  (Nguồn: Internet)
   
  - Người lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt tiền 2-3 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 3-5 triệu đồng với diện tích từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta; 5-15 triệu đồng với diện tích từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta; 15-30 triệu đồng với diện tích từ 0,5 đến dưới một héc ta; 30-70 triệu đồng với diện tích từ một héc ta trở lên.
   
  - Người lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng; nếu diện tích từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta, tiền phạt từ 20 đến 40 triệu đồng... Mức phạt tăng thành 100-200 triệu đồng nếu diện tích đấ từ 0,5 đến dưới một héc ta; từ 200 đến 500 triệu đồng nếu diện tích từ một héc ta trở lên.
   
  - Với trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, mức xử phạt cao gấp hai lần mức xử phạt với loại đất tương ứng ở khu vực nông thôn nhưng không quá 500 triệu đồng với cá nhân và một tỷ đồng với tổ chức. Theo quy định hiện hành, mức phạt này 5-10 triệu đồng.
  Cập nhật bởi simon789 ngày 31/01/2020 09:16:04 CH Cập nhật bởi simon789 ngày 31/01/2020 09:14:50 CH
   
  1141 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận