Cá nhân có đuợc nhập khẩu mỹ phẩm

Chủ đề   RSS   
 • #539886 29/02/2020

  Cá nhân có đuợc nhập khẩu mỹ phẩm

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 69/2018/NĐ-CP, như sau:

  Điều 3. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

  1. Thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào ngành, nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này; hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

  Chi nhánh của thương nhân Việt Nam được thực hiện hoạt động ngoại thương theo ủy quyền của thương nhân.

  [...]

   Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh - Luật thương mại 2005

  => Theo đó, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh được quyền tự do kinh doanh nhập khẩu theo quy định nêu trên.

  Theo quy định tại khỏan 2 Điều 35 Thông tư 06/2011/TT-BYT thì khi nhập khẩu mỹ phẩm cần công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

  Cập nhật bởi phuongdung003 ngày 29/02/2020 05:44:51 CH
   
  686 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận