BTTH ngoài hợp đồng: sự khác nhau giữa BLDS 2015 và BLDS 2005

Chủ đề   RSS   
 • #492244 21/05/2018

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 902 lần


  BTTH ngoài hợp đồng: sự khác nhau giữa BLDS 2015 và BLDS 2005

  ĐẶC ĐIỂM SO SÁNH

  BLDS 2015

  BLDS 2005

  Căn cứ phát sinh

  Hành vi xâm phạm của người gây thiệt hại

  Ngoài hợp đồng yêu cầu người gây thiệt hại phải có “lỗi cố ý hoặc vô ý”

  Phạm vi áp dụng

  Đối tượng bị xâm phạm làm phát sinh trách nhiệm BTTH của cá nhân và pháp nhân bao gồm “tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác.

   

  Đối với cá nhân có phạm vi áp dụng trách nhiệm rất rộng còn đối với pháp nhân thì chỉ liệt kê ba đối tượng bị xâm phạm là “danh dự, uy tín, tài sản

  (khoản 1 Điều 604)

  Nguyên tắc BTTH

  BLDS năm 2015 đã bổ sung thêm 2 nguyên tắc:

   

  - Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

   

  - Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

  (Điều 585 BLDS)

  Nêu ra 3 nguyên tắc cơ bản về BTTH ngoài hợp đồng

  1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

  3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.(Điều 605)

  Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

  Trường hợp bồi thường thiệt hại do người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra thì do pháp nhân chịu trách nhiệm

  >>> Thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm

   

  Trường hợp bồi thường thiệt hại do người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra ngoài trường học, bệnh viện thì có các tổ chức khác chịu trách nhiệm

  Thời hiệu khởi kiện

  03 năm

  2 năm

  Bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm hại

  - tăng mức trần bồi thường tổn thất về tinh thần

  - dùng cụm từ “mức lương cơ sở” thay cho “tháng lương tối thiểu” để tính mức bù đắp tổn thất về tinh thần.

  - Mức tối đa bù đắp tổn thất về tinh thần cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (Khoản 2 Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015)

   

  - Mức tối đa bù đắp tổn thất về tinh thần cho một người có tính mạng bị xâm phạm Tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định (Điều 610 Bộ luật Dân sự năm 2005).

  Bồi thường tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm hại

  Không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định

  (Khoản 2 Điều 591)

  Tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định (Điều 610 Bộ luật Dân sự)

   

  Cập nhật bởi TuyenBig ngày 21/05/2018 05:32:52 CH
   
  4365 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  willlison1012 (22/05/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận