BTC: Kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất để kinh doanh, cho thuê

Chủ đề   RSS   
 • #598583 09/02/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1582)
  Số điểm: 57091
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1220 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  BTC: Kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất để kinh doanh, cho thuê

  Ngày 07/02/2023, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 1076/BTC-QLCS về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó quy định về việc chú trọng kiểm tra sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

  Cụ thể, tại Công văn 1076/BTC-QLCS, nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

  - Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 151/2017/NĐ-CP.

  Đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, gồm: 

  + Lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;

  + Tổ chức thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công.

  - Chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;

  - Chú trọng vào kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 

  - Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

  - Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

  Xem chi tiết tại Công văn 1076/BTC-QLCS ban hành ngày 07/02/2023.

   
  233 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (11/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận