Bồi thường thiệt hại về tinh thần ngoài hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #552767 26/07/2020

  Bồi thường thiệt hại về tinh thần ngoài hợp đồng

  Theo khoản 2 điều 591 BLDS 201Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của cá nhân được hiểu là do sức khỏe ,danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mà người bị thiệt hại hoặc do tính mạng bị xâm phạm mà người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mất uy tín, bị bạn bè xa lánh do bị hiểu nhầm,...

   

  Đối với khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần trong trường hợp tính mạng bị xâm phạm thì người được nhận là những người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, người trực tiếp nuôi dưỡng nạn nhân. Mức bồi thường chung khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 60 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

   

  Đối với khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần trong trường hợp sức khỏe bị xâm phạm thì người bị thiệt hại đương nhiên được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần cần căn cứ vào sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp, thẩm mỹ, giao tiếp xã hội, sinh hoạt gia đình và cá nhân,... Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 30 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

   

  Đối với khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được bồi thường cho chính người bị xâm phạm. Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 10 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

   
  4230 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553468   30/07/2020

  Cảm ơn bài viêt của bạn về bồi thường thiệt hại về tinh thần ngoài hợp đồng, rất nhiều người có thắc mắc là bồi thường thiêt hại về tinh thần thì đã có nghe qua nhưng không biết là sẽ được bồi thường bao nhiêu, nhờ bài viết của bạn mà mọi người có thêm thông tin để cập nhật.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #553583   30/07/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Cảm ơn những thông tin àm bạn đã chia sẻ về vấn đề bồi thường thiệt hại về tinh tần ngoài hợp đồng. Luật đã quy định về mức bồi thường là bao nhiêu. Tuy nhiên mình thấy việc xác định được thiệt hại tinh thần ở mức nào quả thực là rất khó khăn và chưa có quy định cụ thể. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có quy định cụ thể hơn về vấn đề này.

   
  Báo quản trị |  
 • #553648   30/07/2020

  Cảm ơn về bài chia sẻ hữu ích của bạn. Bài viết đã nêu cụ thể các quy định chung về bồi thường thiệt hại tinh thần ngoài hợp đồng, tuy nhiên các quy định hiện tại cũng chỉ quy định về mức chung, khi áp dụng cũng mang tính cảm tính, hy vọng sẽ có các quy định cụ thể hơn để dễ dàng áp dụng.

   
  Báo quản trị |