bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Chủ đề   RSS   
 • #579398 16/01/2022

  bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong hợp đồng mua bán hàng hóa

   Trường hợp các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa không có thỏa thuận về việc áp dụng đồng thời có thể cùng áp dụng đồng thời chế tài bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm không?

   
  217 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579419   17/01/2022

  bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong hợp đồng mua bán hàng hóa

  Khoản 1 Điều 307 Luật thương mại 2005 quy định về quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại
  1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.
   
  Theo quy định trên thì có thể thấy phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là khác nhau mặc dù có điểm chung là cả hai chế tài này đều nhằm mục đích cho các bên tham gia hợp đồng có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ và thực hiện các cam kết đã thỏa thuận. Phạt vi phạm để răn đe, ngăn ngừa hành vi vi phạm và chỉ được áp dụng khi các bên có thỏa thuận cụ thể ghi trong hợp đồng. Còn bồi thường thiệt hại nhằm khôi phục, bù đắp lợi ích vật chất bị thiệt hại cho bên bị vi phạm; bồi thường thiệt hại được thực hiện khi có đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật như vi phạm hợp đồng, có thiệt hại thực tế xảy ra khi thực hiện hợp đồng.
   
  Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 418 Bộ luật dân sự 2015 về thỏa thuận phạt vi phạm:
  2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
   
  Các bên có quyền tự do lựa chọn mức phạt vi phạm mà không hề bị hạn chế bởi quy định của pháp luật. Còn đối với Luật thương mại 2005 thì mức phạt không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm theo quy định tại Điều 301.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  Nhi6qn3mei3 (19/01/2022)
 • #579768   28/01/2022

  bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong hợp đồng mua bán hàng hóa

  Hiện tại thì không có quy định nào không cho phép áp dụng cả việc bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm. Về bản chất hai quy định này đều khá tương tự nhau, đều là quy chế thực hiện khi mọt bên không thực hiện hợp đồng đã được giao kết. Tuy nhiên, việc phạt vi phạm thì phải có thảo thuận, còn đối với bồi thường có thể thực hiện khi có thiệt hại thực tiễn xảy ra. Vì vậy, hoàn toàn có thể áp dụng vào cùng một lúc. 
   
   
   
  Báo quản trị |  
 • #579867   28/01/2022

  bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong hợp đồng mua bán hàng hóa

  Theo quy định tại Điều 300 Luật Thương mại 2005 thì: “Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này”. 

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 302 Luật Thương mại 2005 thì: “Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm”.

  Bên cạnh đó, tại Điều 307 Luật Thương mại 2005 quy định như sau: “Quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại

  1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

  2. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác”.

  Từ các quy định trên, có thể thấy để áp dụng cùng lúc hai chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì các bên phải có thỏa thuận phạt vi phạm, nếu không có thỏa thuận phạt vi phạm chỉ có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #580821   27/02/2022

  bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong hợp đồng mua bán hàng hóa

  Theo quy định tại Điều 300 Luật Thương mại 2005 thì: “Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này”. 

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 302 Luật Thương mại 2005 thì: “Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm”.

  Bên cạnh đó, tại Điều 307 Luật Thương mại 2005 quy định như sau: “Quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại

  1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

  2. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác”.

  Thông qua các quy định trên của pháp luật thì chúng ta có thể thấy rằng phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại có thể áp dụng song song với nhau nếu các bên có thỏa thuận. Còn trường hợp không có thỏa thuận phạt vi phạm thì chỉ có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #581771   27/03/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1005
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong hợp đồng mua bán hàng hóa

  Việc áp dụng đồng thời chế tài bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm có thể xảy ra cùng một lúc, hiện nay không có quy định pháp luật nào không cho phải cả hai cùng áp dụng cùng lúc cả. Đối với thiệt hại khi có vi phạm xảy ra vẫn có thể áp dụng cả hai chế tài.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #581958   29/03/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (163)
  Số điểm: 950
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 3 lần


  Không có trường hợp áp dụng đồng thời bạn nhé, trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có quy định khác. Bạn nên lưu ý điều này nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #581962   29/03/2022

  bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong hợp đồng mua bán hàng hóa

  Trước tiên ta có khái niệm phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại như sau:

  Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

  Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

  Được quy định tại Điều 300 Luật Thương mại 2005

  "Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này."

  Cũng theo Bộ luật dân sự 2015 "Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác". Trong luật thương mại 2005 có quy định "Mức phạt hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm" hay trong Luật xây dựng 2014 "Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm"

  Phạt vi phạm chỉ có thể áp dụng khi các bên có thỏa thuận. Còn chế tài bồi thường thiệt hại chỉ phát sinh khi:

  Có hành vi vi phạm hợp đồng;

  + Có thiệt hại thực tế; 

  + Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại 

  Nên không thể đồng thời áp dụng cả 2 hình thức trên được bạn nha.

  Mỗi hình thức sẽ có những điều kiện riêng nhất định bạn cần chú ý.

   

   
  Báo quản trị |