Bồi thường thiệt hại trong trường hợp NLĐ tiết lộ bí mật kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #582321 30/03/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 49 lần


  Bồi thường thiệt hại trong trường hợp NLĐ tiết lộ bí mật kinh doanh

  Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định về việc bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ như sau:

  "Điều 4. Bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ

  1. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận với người lao động về nội dung bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ trong hợp đồng lao động hoặc bằng văn bản khác theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ giữa người lao động và người sử dụng lao động chỉ có hiệu lực khi:

  - Người lao động phải làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật;

  - Thỏa thuận phải được ghi trong hợp đồng lao động hoặc một văn bản khác theo quy định của pháp luật.

  Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

  Điều 4. Bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ

  ...

  3. Khi phát hiện người lao động vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động bồi thường theo thỏa thuận của hai bên. Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường được thực hiện như sau:

  a) Trường hợp phát hiện người lao động có hành vi vi phạm trong thời hạn thực hiện hợp đồng lao động thì xử lý theo trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 2 Điều 130 của Bộ luật Lao động;

  b) Trường hợp phát hiện người lao động có hành vi vi phạm sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì xử lý theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật khác có liên quan.”

  Như vậy, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động bồi thường theo thỏa thuận của hai bên với trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại được thực hiện:

  - Theo quy định cụ thể tại Điều 71 và Điều 72 Nghị định 145/2020/NĐ-CP đối với trường hợp phát hiện người lao động có hành vi vi phạm trong thời hạn thực hiện HĐLĐ.

  - Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 pháp luật khác có liên quan trong trường hợp phát hiện người lao động có hành vi vi phạm sau khi chấm dứt HĐLĐ.

   
  317 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582705   07/04/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Bồi thường thiệt hại trong trường hợp NLĐ tiết lộ bí mật kinh doanh

  Liên quan đến vấn đề giữ bí mật kinh doanh đối với những người lao động làm công việc về đến bí mật kinh doanh thì việc thỏa thuận phải bảo đảm không làm lộ bí mật kinh doanh là rất cần thiết. Trong trường hợp nếu làm lộ bí mật kinh doanh thì phải bồi thường.

   
  Báo quản trị |